พณ.เล็งยกเลิกประกาศนำเข้ายางรถยนต์ใหม่

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 09:42 น.
พณ.เล็งยกเลิกประกาศนำเข้ายางรถยนต์ใหม่
พาณิชย์ เตรียมออกประกาศยกเลิกมาตรการนำเข้ายางรถใหม่ไม่ต้องขอหนังสือรับรองคาดบังคับใช้สิ้น ม.ค. หวังลดภาระผู้ประกอบการ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ (พน.) เตรียมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2561 ที่มีมติให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับยางรถใหม่สองฉบับ เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางรถใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ เดือน ม.ค. 2562 และป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ การยกเลิกดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้ายางรถใหม่ดำเนินการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิมต่อไป โดยผู้นำเข้ายังคงต้องขึ้นทะเบียนแสดงเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานประกอบการนำเข้า รวมทั้งต้องรายงานการนำเข้า ซึ่งคาดว่าจะต้องดำเนินการไปจนถึงปลายเดือน ม.ค. 2562

นอกจากนี้ กรมยังได้กำหนดเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และรหัสสถิติจาก 2012 เป็น 2017 ในระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือ รับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป สำหรับใบอนุญาตการนำเข้า (ข.2) ให้สอดคล้องกับกรมศุลกากร เพื่อให้การขออนุญาตนำเข้ารถยนต์ (ตามพิกัดฯ 8701 8702 8703 8704 และ 8705) เป็นไปด้วยความสะดวก

บทความแนะนำ