ดัน "อภัยภูเบศร" ฮับสุขภาพแบบครบวงจร

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 12:18 น.
ดัน "อภัยภูเบศร" ฮับสุขภาพแบบครบวงจร
ดันอภัยภูเบศรจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โต

นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า หลังจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับเลือกเป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ จ.ปราจีนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาในหลายด้านเพื่อเป็นต้นแบบเมืองสมุนไพร อาทิ พัฒนาต้นน้ำ วัตถุดิบทางการเกษตรแบบปลอดสารเคมี มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการเรียนการสอน การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ พัฒนาการวิจัยสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้ รวมถึงทำการยกระดับ ด้านการให้บริการในเชิงของการทำ บิซิเนสโมเดล ต้นแบบ ได้แก่ สปาไทย หรือ อภัยภูเบศรเดย์สปา ให้บริการสุขภาพในรูปแบบสปาเจ้าเรือน ต้นแบบร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคัดสรรสมุนไพรในท้องถิ่นมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยอ้างอิงตามภูมิปัญญาการใช้จริงและงานวิจัยสมัยใหม่

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการท่องเที่ยวพบว่า จ.ปราจีนบุรี มีนักท่องเที่ยวราว 1.7 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ 4,000 ล้านบาท มีประมาณการค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ 1,800 บาท และเป็นนักท่องเที่ยวไทยกว่า 95% ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่าพื้นที่ จ.ปราจีนบุรีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ และการพัฒนาเมืองสมุนไพร สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดได้

สำหรับก้าวต่อไปคือ ได้ตั้งเป้าหมายการให้บริการของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในฐานะที่เป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาสมุนไพรของประเทศ โดยต้องการผลักดันให้ จ.ปราจีนบุรี เป็นจุดหมายของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบ เกษตรอินทรีย์ จนถึงการให้บริการที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“ในปี 2562 ได้วางแผนเริ่มต้นการส่งเสริมให้ ภูมิภูเบศร เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของปราจีนบุรี ที่ต้องแวะมาเช็กอิน มีการให้บริการครบวงจร ทั้งแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ยาไทย สวนสมุนไพร ร้านเครื่องดื่มสุขภาพ แหล่งเรียนรู้สาธิตฝึกอบรมกิจกรรมจากสมุนไพร ห้องพักในบรรยากาศธรรมชาติ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างครบวงจร”นพ.นำพล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต