กิสโค ผู้สร้างเทคโนโลยี เปลี่ยนโลกอุตสาหกรรม

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 11:00 น.
กิสโค ผู้สร้างเทคโนโลยี เปลี่ยนโลกอุตสาหกรรม
เรื่อง วราภรณ์ เทียนเงิน

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจากการสร้างเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะแบบใหม่ ที่ต้องการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขึ้นรูปโลหะในแบบเดิม จากการคิดค้นและสร้างสรรค์โดยสตาร์ทอัพไทย “Gissco”

“รศ.เจษฎา วรรณสินธุ์” อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา บริษัท กิสโค (Gissco) เปิดเผยว่า จากการได้ทำวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี สู่การทำพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ทางพาณิชย์สู่ภาคเอกชนกับผลิตภัณฑ์ “Giss Unit” สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยเองและใช้การวิจัยในขั้นสูง (ดีพ เทคโนโลยี)

ผลิตภัณฑ์ “Giss Unit” จะเป็นเทคโนโลยีในการเปลี่ยน ทำให้โลหะในการขึ้นรูปชิ้นงาน ทำให้การขึ้นรูปชิ้นงานได้ดีมากขึ้น และไม่เกิดปัญหาฟองอากาศในการขึ้นรูปโลหะ จากที่ผ่านมา การขึ้นรูปโลหะที่เปลี่ยนจากของเหลวสู่ของแข็ง เพื่อให้ได้โลหะจะใช้วิธีการเดิมมาเป็น 1,000 ปีแล้ว และจะประสบปัญหาแบบเดิม ที่เกิดรูพรุนและฟองอากาศ ทำให้ต้องการวิจัยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้สำเร็จ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาออกมาจะมีทั้งการทำเครื่องในการขึ้นรูปโลหะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต โดยถือเป็นนวัตกรรมและไม่เคยมีมาก่อนในโลก พร้อมจดสิทธิบัตรแล้วถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในภาคอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีของบริษัทจึงทำให้กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยลูกค้าเป้าหมายหลักจะมีทั้ง ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

ขณะเดียวกัน ได้มีการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไปเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ รวมถึงมีลูกค้าในภูมิภาคยุโรปและอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งลูกค้าในต่างประเทศให้การตอบรับที่ดีต่อเนื่อง

“รศ.เจษฎา” กล่าวว่า การทำวิจัยอย่างต่อเนื่องมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จ และมีการจัดตั้งบริษัทในช่วงปีประมาณปี 2551 และปัจจุบันมีทีมงานของบริษัทประมาณ 15 คน โดยมีการจัดตั้งศูนย์อาร์แอนด์ดี สงขลา และจัดตั้งบริษัทที่สมุทรสาคร ซึ่งได้ทำเว็บไซต์ในชื่อ www.gissco.com

“การจัดตั้งบริษัท 10 ปีก่อน ยังไม่รู้จักคำว่า สตาร์ทอัพ ทุกคนยังไม่สนใจ ต่างจากปัจจุบันที่มีภาครัฐพร้อมส่งเสริมสตาร์ทอัพ” รศ.เจษฎา กล่าว

ผลิตภัณฑ์ถือเป็นเทคโนโลยีขึ้นสูง (ดีพ เทคโนโลยี) ยังไม่มีใครคิดค้นมาก่อน จากการที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจในด้านนี้อยู่แล้ว จึงสามารถต่อยอดการพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ สู่กลุ่มลูกค้าได้ไม่สิ้นสุด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดแก่ผู้ใช้

“ตลอดเวลาที่ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เราคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ มีความเป็นไปได้ มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม เรามีความเชื่อในเรื่องนี้ สามารถต่อสู้กับทุกอุปสรรคมาตลอด เราเริ่มต้นสร้างบริษัทและใช้เงินลงทุนพัฒนาเอง รวมถึงทำการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งหมดมีความเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้และมีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม” รศ.เจษฎา กล่าว

อีกทั้งเมื่อผลิตออกมาสู่ตลาดแล้วต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เป้าหมายได้เข้าใจและทำให้ยอมรับ โดยทุกอย่างต้องใช้เวลาดำเนินงาน อีกทั้งทีมงานของบริษัทมีการรับฟังทุกความต้องการของผู้ใช้ และปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

“รศ.เจษฎา” กล่าวว่า เตรียมขยายผลิตภัณฑ์ไปเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถขยายตลาดได้ทั่วโลก และเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ จากที่ผ่านมาได้มีการเจาะตลาดสู่ลูกค้าไม่มากนัก

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยี การหล่อโลหะ ในตลาดโลกสำหรับกลุ่มลูกค้า ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าในทั่วโลก