เปิดช่องกู้นอกรถไฟไทย-จีนยอด1.6แสนล.

วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 08:13 น.
เปิดช่องกู้นอกรถไฟไทย-จีนยอด1.6แสนล.
ครม.อนุมัติปรับเงื่อนไข กู้เงินก่อสร้างรถไฟไทย-จีน 1.6 แสนล้าน ให้กู้ต่างประเทศได้ เหตุดอกเบี้ยต่ำ เอ็กซิมแบงก์จีนเสนอ 2.3%

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ได้เห็นชอบปรับเงื่อนไขการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯนครราชสีมา) วงเงินรวม 166,342.61 ล้านบาท (ไม่รวมค่าเวนคืนที่ดิน) จากเดิมที่ ครม. เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 กำหนดให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ในประเทศเท่านั้น เปลี่ยนเป็นให้จัดหาเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศ โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแหล่งเงินกู้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาการกู้

"กระทรวงการคลังรายงานว่า เนื่องจากขณะนี้ดอกเบี้ยต่างประเทศถูกกว่าดอกเบี้ยในประเทศถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงต้องการเปิดให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการหาแหล่งเงินกู้ เพื่อให้ได้เงินกู้ในอัตราที่เหมาะสม" นายณัฐพร กล่าว

นายณัฐพร กล่าวว่า  กระทรวงการคลังได้เสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขการกู้เงินก่อนที่ไทยและจีน จะมีการประชุมหารือความคืบหน้าโครงการรถไฟไทย-จีน ในวันที่ 24-25 ม.ค.นี้ และก่อนที่จะต้องมีการชำระเงินงวดแรกของการลงทุนระยะที่ 1 สัญญาที่ 2.3 งานวางราง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถและฝึกอบรมบุคลากร วงเงิน 3.85 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้วางกรอบว่าจะมีการกู้เงินในประเทศ 15% และการกู้เงินต่างประเทศ 85%

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานว่าในปัจจุบันมีการเสนอแหล่งกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อดำเนินโครงการมีเงื่อนไขที่น่าสนใจ เช่น ข้อเสนอของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเอ็กซิมแบงก์จีน ซึ่งเสนออัตราเงินกู้ระยะยาว 20 ปีที่ 2.3%