เว้นวีซ่าถึง30เม.ย.กวาดนักท่องเที่ยว

วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 08:10 น.
เว้นวีซ่าถึง30เม.ย.กวาดนักท่องเที่ยว
ครม.ไฟเขียวขยายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีโอเอ สิ้นสุด 30 เม.ย. ดึงนักท่องเที่ยวทั้งตรุษจีน สงกรานต์

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยว และกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ได้เห็นชอบหลักการให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่า ออน อาร์ไรวัล (วีโอเอ) ซึ่งปกติจัดเก็บกับนักท่องเที่ยวรายละ 2,000 บาท ให้กับนักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอ โดยขยายเวลาจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 14 ม.ค.นี้ ไปสิ้นสุดวันที่  30 เม.ย. 2562

สำหรับมาตรการที่ออกมาส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงขยายออกไปให้ครอบคลุมถึงช่วงตรุษจีน และสงกรานต์ที่เป็นฤดูกาลที่มีคนเดินทางท่องเที่ยว อาจจะลงไปเที่ยวยังเมืองรอง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อธุรกิจของสายการบินแบบเช่าเหมาลำที่สามารถวางแผนจัดตารางการบิน เพื่อนำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วย

"เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจูงใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ทั้งเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น" นายวีระศักดิ์ กล่าว

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากที่มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีโอเอ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2561 เป็นต้นมา กระทรวงการท่องเที่ยวฯ แจ้งว่าได้ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านี้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวยื่นขอ วีโอเอ ในระหว่างวันที่ 15 พ.ย.- 27 ธ.ค. 2561 มีจำนวน 1.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 70%

ทั้งนี้ หากแยกเป็นรายด่าน พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีมาตรการเป็นเท่าตัว เช่น ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อยกเลิกค่าธรรมเนียมแล้วมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามา 521,435 คน เพิ่มขึ้น 330,892 คน หรือเพิ่มขึ้น 173% ด่านท่าอากาศยานดอนเมืองมีนักท่องเที่ยวเดินทาง 269,496 คน เพิ่มขึ้น 147,747 คน หรือเพิ่มขึ้น 143% ด่านท่าอากาศยานภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทาง 193,815 คน เพิ่มขึ้น 108,458 คน หรือเพิ่มขึ้น 128% ด่านท่าอากาศยานเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 74,979 คน เพิ่มขึ้น 53,336 คน หรือเพิ่มขึ้น 246% และด่านท่าอากาศยานหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 462 คน เพิ่มขึ้น 121 คน หรือเพิ่มขึ้น 35%

อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาดังกล่าวแม้ว่าจะทำให้รัฐจะต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปประมาณ 2,140 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาประมาณ 4 เดือน แต่จะส่งผลดีต่อภาพรวมด้านการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในไทยมากขึ้น โดยคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไทยจะมีรายได้จากการ ท่องเที่ยวที่มาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวประมาณ 6,420 ล้านบาท

ภาพประกอบข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต