เคาะชิงคลื่นเยียวยาทีวีดิจิทัล

วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 07:57 น.
เคาะชิงคลื่นเยียวยาทีวีดิจิทัล
กสทช.ยืนยันเคาะ หลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 700 เมกะ เฮิรตซ์ 15 ม.ค.นี้ คาดเปิดยื่นซองได้ ภายใน เม.ย.นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติให้ กสทช.จัดประชุมวาระพิเศษในวันที่ 15 ม.ค. 2562 เพื่อสรุปร่างประกาศการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศการเยียวยากรณีการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์

ทั้งนี้ หลังจากได้ข้อสรุปในวันที่ 15 ม.ค.นี้ สำนักงาน กสทช. จะนำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป คาดว่าตลอดกระบวนการยกร่างประกาศและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะเสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค. 2562 คาดเปิดให้เข้ารับใบอนุญาตการประมูลได้ในเดือน เม.ย. 2562 และสามารถเคาะราคาการประมูลได้ในเดือน พ.ค. 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ยัง มีมติให้สำนักงาน กสทช.จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิแก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตในครัวเรือนไม่เกิน 200 บาท/เดือน ซึ่งจะจัดส่งหนังสือให้กับประชาชน ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ โดยผู้ที่มีรายได้น้อยจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าของวันที่ 8 ม.ค. 2562 สมาคมผู้ประกอบการ ทีวีดิจิทัลได้เข้าพบเลขาธิการ กสทช. ให้เร่งยกร่างมาตรการเยียวยาการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยเห็นว่าการเยียวยาผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมาจากคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้น แต่สามารถมาจากคลื่นอื่นๆ ได้ เช่น คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต