รฟท.จ่อผุดบิ๊กโปรเจกต์ งัดที่ดิน108ไร่รอบสถานีขอนแก่นมูลค่า 8,000ล. ดึงเอกชนลงทุน

วันที่ 08 ม.ค. 2562 เวลา 08:07 น.
รฟท.จ่อผุดบิ๊กโปรเจกต์ งัดที่ดิน108ไร่รอบสถานีขอนแก่นมูลค่า 8,000ล. ดึงเอกชนลงทุน
รฟท.งัดที่ดิน 108 ไร่ รอบสถานีรถไฟขอนแก่น เปิดแผนพัฒนา ขอความเห็นนักลงทุน เอกชนแนะปรับรูปแบบเพิ่มศักยภาพที่ดินดึงดีมานด์ต่างถิ่น

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.มีแผนนำที่ดินรอบสถานีรถไฟขอนแก่นเนื้อที่รวม 108.4 ไร่ มูลค่าที่ดินกว่า 1,000 ล้านบาท มาพัฒนาโครงการรูปแบบมิกซ์ยูสมูลค่า 5,000-8,000 ล้านบาท โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้ศึกษาและออกแบบผังพัฒนาและเปิดรับฟังความคิดเห็นและทดสอบความสนใจของนักลงทุนก่อนนำมาเปิดให้เอกชนประมูล

ทั้งนี้ แผนการพัฒนาแบ่งออกเป็น 5 โซน 4 รูปแบบ ประกอบด้วย โซนบี16.2 ไร่ สำหรับพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อใช้เชื่อมต่อจุดต่างๆ ของโครงการและจุดต่างๆ ในภูมิภาค หรือทีโอดี โดยจะใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ทั้งระบบขนส่งมวลชน อาคารค้าปลีก อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โซนซี 16.5 ไร่ และโซนดี 10 ไร่ นั้นจะพัฒนาเป็นโรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา

ด้านโซนอี 58.6 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่สวนสนุกและสันทนาการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจกับโซนอื่นๆ เพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางธุรกิจและโซนเอฟ 8 ไร่ จะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของพนักงานการรถไฟ

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่าโครงการดังกล่าวยังมีศักยภาพน้อย โดยมีจุดด้อยที่ทำให้โครงการไม่มีศักยภาพสูงสุด คือ 1.ไม่ติดถนนใหญ่ แต่ติดถนนซอย 2.สีผังเมืองยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผังเมืองในปัจจุบันเป็นสีขาวและใกล้หมดอายุ หากมีการจัดทำสีผังเมืองใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 3.ความสูงของอาคารที่จะพัฒนายังไม่ชัดเจน 4.ต้องทำศูนย์เศรษฐกิจ ศูนย์การเรียนรู้ หรืออื่นๆ ที่จะสามารถดึงคนจากจังหวัดข้างเคียง หรือจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้บริการ และการนำพื้นที่กว่า 58.6 ไร่ ซึ่งถือเป็นเฟสใหญ่ที่สุดมาทำสวนสนุกอาจจะไม่คุ้มค่า และที่สำคัญไม่ควรกำหนดให้พัฒนาตามมาสเตอร์แพลน แต่ควรกำหนดการลงทุนแบบหลวมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนได้

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ขอนแก่น กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ของการ รฟท.ควรมีการพื้นที่เชิงสังคมควบคู่เชิงพาณิชย์ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจรอบด้านเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยในเมือง

นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) กล่าวว่า ปัจจุบันขอนแก่นมีศูนย์การประชุมแล้ว 2 แห่ง และมีโรงแรมหรูอีก 4 แห่ง ดังนั้น ไม่ควรมีการพัฒนาโรงแรมและศูนย์ประชุมเพิ่ม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ดึงดูดดีมานด์ใหม่จากต่างถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านควรพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ หรือศูนย์สุขภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต