ครม.ทุ่มงบ3.8หมื่นล้าน พัฒนาแหล่งน้ำแก้น้ำท่วม-ดันลงทุนนวัตกรรม

วันที่ 03 ม.ค. 2562 เวลา 07:43 น.
ครม.ทุ่มงบ3.8หมื่นล้าน พัฒนาแหล่งน้ำแก้น้ำท่วม-ดันลงทุนนวัตกรรม
ครม.ไฟเขียวงบลงทุนรวมกว่า 3.8 หมื่นล้าน พัฒนาแหล่งน้ำดันลงทุนนวัตกรรม ขณะที่เกษตรผุดอ่างเก็บน้ำแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 6 โครงการ รวมวงเงิน 35,688.27 ล้านบาท โดยเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ 1.โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาวงเงิน 12,797.35 ล้านบาท เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

2.โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน วงเงิน 437.86 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองสุโขทัย และ 3.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ระยะที่ 1 วงเงิน 1,606.92 ล้านบาท เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 3 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 19,094.68 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีไอ) เมืองนวัตกรรมชีวภาพวงเงิน 3,410 ล้านบาท 2.โครงการสร้างเครื่องมือกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV วงเงิน 9,220 ล้านบาท 3.โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวงเงิน 6,464 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ วงเงินลงทุน 3,100 ล้านบาท ดำเนินโครงการ 6 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ำด้านการการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและเพื่อรองรับแผนการพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นตามศักยภาพลำน้ำชี มีที่ตั้งอยู่ในบ้านยางนาดี อ.บ้านเขว้า และบ้านละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต