พพ.ตั้งเป้าปี'62 หนุนอาคารใหม่รองรับกฎBEC

วันที่ 22 ธ.ค. 2561 เวลา 10:41 น.
พพ.ตั้งเป้าปี'62 หนุนอาคารใหม่รองรับกฎBEC
พพ.ขับเคลื่อนปี 2562 รับกฎบังคับ BEC อาคารใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทออกแบบให้ประหยัดพลังงานตามกำหนด

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยในการจัดสัมมนาและแถลงผลการดำเนินงานในโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561 ว่า พพ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ซึ่งจะขยายขอบเขตการดำเนินงานในปี 2562 มากขึ้น

ทั้งนี้ จะนำร่องบังคับใช้ BEC กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงมหรสพ สถานบริการ อาคารชุมนุมคน อาคารชุด และสถานศึกษา โดยกำหนดอาคารที่มีพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตร (ตร.ม.) ขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแนวทางการส่งเสริมการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานให้สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตลอดปี 2561 เช่น การผลักดันนำร่องเพื่อให้เกิดการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน การจัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 114 แบบอาคาร รวมถึงการฝึกอบรมในเรื่องการตรวจประเมินการใช้พลังงานของอาคารที่ออกแบบก่อสร้างใหม่ให้กับสถาปนิก วิศวกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

"นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และประชาชน ที่เห็นถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเห็นได้จากการที่ประชาชนและธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดย พพ.ยังคงเดินหน้ารณรงค์และการส่งเสริมให้เกิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายมาตรการบังคับพื้นที่ของอาคารอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC เพิ่มมากขึ้นในอนาคต" นายยงยุทธ์ กล่าว

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ