ปัดล็อกสเปกยางช็อปช่วยชาติ

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 06:54 น.
ปัดล็อกสเปกยางช็อปช่วยชาติ
กยท.ออกโรงชี้แจง เชิญผู้ประกอบการทุกรายเข้าร่วมโครงการ เว้นบางบริษัทติดเงื่อนไขภายในไม่ทันเข้าโครงการ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กรณีที่ กยท.ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังในโครงการช็อปช่วยชาติ ที่ผู้ซื้อยางสามารถนำคูปองที่เป็นหลักฐานการซื้อยางล้อมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ กยท.ได้เชิญชวนให้ผู้ผลิตยางล้อที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยทุกรายเข้าร่วมโครงการ

อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา จึงได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทผู้ผลิตยางล้อที่เข้าร่วมต้องรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือ กยท.โดยตรง ซึ่ง กยท.จะออกหลักฐานเป็นคูปองให้เพื่อมอบให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิต่อไป

นายณกรณ์ กล่าวว่า หลังจากเปิดโครงการแล้วมีบริษัทยางล้อบางบริษัทได้แจ้งว่าไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ เพราะการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบคือยางพาราต้องส่งตัวอย่างไปให้บริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศตรวจสอบและรับรองก่อน ซึ่งจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จึงเลยช่วงเวลาของโครงการช็อปช่วยชาติ ประกอบกับกังวลว่าสถาบันเกษตรกร หรือ กยท.อาจส่งมอบวัตถุดิบไม่ตรงตามกำหนดเวลา จึงยื่นเรื่องขอซื้อยางพาราจากบริษัทเอกชนคู่ค้าประจำที่มีสัญญาซื้อขายกันอยู่ และบริษัทคู่ค้าดังกล่าวได้รับการรับรองคุณภาพจากบริษัทแม่ในต่างประเทศแล้ว

อย่างไรก็ตาม กยท.ได้นำเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ซึ่งต่อมา รมว.เกษตรฯ แจ้งว่า หากอนุมัติให้บริษัทที่ไม่ได้ซื้อยางพาราโดยตรงจากสถาบันเกษตรกร หรือ กยท. จะขัดกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร ประกอบกับหากบริษัทที่ขายยางพาราให้กับบริษัทผลิตยางล้อ นำยางเก่าในโกดังของบริษัทที่ซื้อเก็บไว้มาขายต่อ จะไม่เป็นการดูดซับยางออกจากตลาด ซึ่งจะทำให้ไม่มีผลต่อราคายางตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ขณะนี้มีบริษัทยางล้อได้เข้าร่วมโครงการแล้ว 7 บริษัท คือ บริษัท ไออาร์ซี บริษัท แมซซิส บริษัท เอ็น ดี รับเบอร์ บริษัท ดีสโตน บริษัท โอตานิ บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ และบริษัท วี รับเบอร์ ซึ่งขณะนี้มียอดสั่งซื้อวัตถุดิบยางประมาณ 3,000 ตัน

"เงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการช็อปยางช่วยชาติดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่ข้อจำกัดในการล็อกสเปกหรือกีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการช็อปช่วยชาติแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับเป็นเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาตาม นโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยตรง ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากไปซื้อยางพาราในราคานำตลาดมาเก็บรักษาไว้ให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการเก็บรักษาด้วย" นายณกรณ์ กล่าว

บรรยายภาพ - เคลียร์คูปองยาง : กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการมอบคูปองในโครงการช้อปช่วยชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)เชิญผู้ผลิตยางล้อทุก รายเข้าร่วมโครงการปฏิเสธเอื้อให้เอกชนรายใดโดยเฉพาะ แต่มีผู้ผลิตบางรายไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข ที่สำนักงาน กยท.

บทความแนะนำ