ทุ่ม500ล้านตั้ง'อินโนสเปซ'

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
ทุ่ม500ล้านตั้ง'อินโนสเปซ'
กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกภาครัฐ-เอกชน ตั้งอินโนสเปซ แพลตฟอร์มสร้างสตาร์ทอัพ ปักหมุดพื้นที่อีอีซีไอระยอง

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและบริษัทขนาดใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศ จัดตั้งบริษัท อินโนสเปซ (InnoSpace) (ประเทศไทย) เป็นแพลตฟอร์มกลางในการส่งเสริมสตาร์ทอัพของไทย มีทุนดำเนินงานเบื้องต้น 500 ล้านบาท โดยมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมถือหุ้น ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย บริษัท ปตท. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ หน่วยงานรัฐคือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน

ทั้งนี้ บริษัท อินโนสเปซ มุ่งส่งเสริมและบ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ของไทยในทุกระดับและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ เทคโนโลยีขั้นสูง (ดีพเทคโนโลยี) และอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น คาดว่าจะจัดตั้งบริษัทช่วงต้นปี 2562 ในพื้นที่สถาบันวิทยสิริเมธี เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีไอ)

นอกจากนี้ กระทรวงได้ส่งเสริมให้ อินโนสเปซร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งฮ่องกง ไซเบอร์พอร์ต เชื่อมโยง ความร่วมมือสตาร์ทอัพไทยและฮ่องกง เพื่อขยายการลงทุนในฮ่องกง จีน และตลาดโลก

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช.ได้จัดตั้งนาสด้า โฮลดิ้ง ขึ้นมาเพื่อเข้าไปถือหุ้นในบริษัท อินโนสเปซ ในสัดส่วน 5-10% ที่เหลือเป็นภาคเอกชน ทั้งนี้ที่ผ่านมา สวทช.ได้มีโครงการบ่มเพาะและสร้างสตาร์ทอัพจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ราย/ปี

นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้จัดทำพื้นที่รองรับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ คาดว่าจะสามารถสร้างผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย/ปี

บรรยายภาพ - ร่วมมือ : อุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม พร้อมพันธมิตร 16 หน่วยงาน ร่วมลงนามจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม หรือ Thailand InnoSpace เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างครบวงจร มีทุนประเดิม 500 ล้านบาท ในพื้นที่โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต