ไฟเขียว "โชติ ตราชู"ปลัดท่องเที่ยว-"บุญส่ง" ผอ.สลากกินแบ่งฯ

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 17:46 น.
ไฟเขียว "โชติ ตราชู"ปลัดท่องเที่ยว-"บุญส่ง" ผอ.สลากกินแบ่งฯ
ครม.แต่งตั้ง "โชติ ตราชู"  เป็นปลัดท่องเที่ยว "บุญส่ง จันทรีศรี" ผอ.สลากกินแบ่งฯ  และ 3 บิ๊กกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์  ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เห็นชอบแต่งตั้งนายโชติ ตราชู อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  แทนนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  และแต่งตั้ง พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังจากบอร์ดสลากที่มี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เห็นชอบการคัดเลือกค้างมานานตั้งแต่ต้นปี  และรับทราบมติคณะกรรมการ ก.พ.อนุญาตรับโอน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ ครม.ยังแต่งตั้ง แต่งตั้งนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน และนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน เห็นชอบให้นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดำรงตำแหน่ง ผอ.สนพ .