‘กี่ทอมือยกดอก’ ต่อยอดผ้าทอไทย

วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 10:45 น.
‘กี่ทอมือยกดอก’ ต่อยอดผ้าทอไทย
เรื่อง วราภรณ์ เทียนเงิน

ผ้าทอไทย งานหัตถกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่น จะไม่เลือนหาย หากนำ “นวัตกรรม” เข้ามาช่วยต่อยอดสนับสนุนให้การสร้างสรรค์งานสอดรับกับยุคใหม่ อย่าง “กี่ทอมือยกดอก” สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดย บริษัท เนเชอรัล ณิช เพื่อทำให้การทอผ้าไทย เกิดความสะดวกและสามารถขยายกลุ่มผู้ทอผ้าไทยไปยังคนรุ่นใหม่และเกิดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างดี

“ณัฐวัชร นิธิทองสกุล” กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนเชอรัล ณิช เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์ กี่ทอมือยกดอก ระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ และกี่ทอมือยกดอก ระบบ 20 ตะกอ 2 ขาเหยียบ เข้ามาสู่ตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีการทอผ้าไทย และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจทอผ้าไทย พร้อมกันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์จดสิทธิบัตร และขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ถือเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศ

ผลิตภัณฑ์กี่ทอมือยกดอก ได้ใช้ระยะเวลาในการคิดค้นและพัฒนาประมาณ 5-6 ปี พร้อมได้เข้าร่วมโครงการของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือไอแทป (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบริษัทได้ใช้แนวคิดการพัฒนาจากระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมาร่วมในระบบผลิตแบบหัตถกรรม ทำให้ผู้ผลิตได้ลดขั้นตอนการผลิตลง และทอได้ลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเป็นกี่ทอผ้าที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า

“เหตุผลที่สนใจสร้างกี่ทอมือยกดอกขึ้นมา มาจากการต้องการทำให้คนรุ่นใหม่ ที่สนใจเรื่องทอผ้าได้เข้ามาเรียนทอผ้าได้ง่ายมากขึ้น และทำให้คุณแม่ คุณพ่อ ที่มีการทอผ้าอยู่แล้ว สามารถสอนต่อไปยังลูกได้อย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น จึงพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ทำให้การทอผ้าได้สะดวกและรวดเร็ว” ณัฐวัชร กล่าว

สำหรับกี่ทอมือ จะสามารถทอผ้าผืนได้ความยาวขนาด 2.50-3 เมตรในระยะเวลาหนึ่งวัน โดยผ้าทอหนึ่งผืนจะมีขนาดประมาณ 2.50 เมตร และมีราคาเมตรละ 1,000 บาท จึงสร้างรายได้ต่อวันประมาณ 2,000-3,000 บาท รวมถึงเป็นการผลิตด้วยงานฝีมือเช่นเดิม จึงช่วยเพิ่มรายได้ จากเดิมที่ใช้กี่ทอผ้าแบบทั่วไป จะได้ผ้าวันละประมาณครึ่งเมตรเท่านั้น และทำให้มีรายได้ต่อวันในระดับไม่สูง

“ผมจบมาทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอได้เคยทำงานอยู่ในภาคโรงงานทอผ้าจึงเรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรม และได้อยู่กับการทอผ้าแบบหัตถกรรมดั้งเดิม จึงอยากทำให้การทอผ้าที่เป็นหัตถกรรมไทย สามารถแข่งขันกับภาคอุตสาหกรรมให้ได้” ณัฐวัชร กล่าว

ขณะที่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เข้ามาทำตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนในเรื่องทอผ้า และนำเสนอผ่านชุมชนทอผ้าในพื้นที่ต่างๆ โดยมีการนำไปใช้แล้วประมาณ 20 หลัง

สำหรับราคากี่ทอผ้ายกดอก ได้กำหนดไว้ราคาหลังละ 1-1.5 แสนบาท เป็นราคามาตรฐานและมาจากการที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีกี่ทอผ้าขนาดเล็กแบบพับได้ ในการเจาะกลุ่มคนที่สนใจทอผ้า และกลุ่มแม่บ้าน หรือคนรุ่นใหม่ โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดแล้ว กำหนดราคาไว้ที่ 3 หมื่นบาท และได้รับความสนใจที่ดีเช่นกัน ผู้สนใจดูข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/naturalnichea

“ณัฐวัชร” กล่าวต่อว่า อยู่ระหว่างการหารือกับนักวิจัย ไอแทป เพื่อพัฒนาวัสดุของกี่ทอผ้า ทำให้มีน้ำหนักเบามากขึ้น พร้อมกันนี้จะมุ่งพัฒนากี่ทอผ้า เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด เชื่อว่าในระยะยาวจะช่วยทำให้คนสนใจในการทอผ้ามากขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ทอผ้าเพิ่มรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง และผลักดันการสร้างลวดลายทอผ้าแบบใหม่เพิ่มขึ้น