คลังแจงแจกเน็ตคนจน

วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 07:51 น.
คลังแจงแจกเน็ตคนจน
คลังแจงโครงการแจกอินเทอร์เน็ตให้ผู้มีรายได้น้อยใช้เงิน กสทช. หวังให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีพ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปนั้น เสนอไปนานแล้ว ไม่ได้เป็นการแจกซิมโทรศัพท์ เป็นการอุดหนุนค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูล (Internet Data) เท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าโทรศัพท์ อีกทั้งโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายสามารถเข้าร่วมแข่งขันการเสนอแพ็กเกจที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยได้ จึงไม่ถือเป็นการเอื้อนายทุนรายใด ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน

"จากการสำรวจเดี๋ยวนี้เกษตรกร หรือผู้มีรายได้น้อยทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพง เราจะให้ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตเพิ่มเข้าไปให้กับผู้ที่เข้าโครงการ ข้อมูลที่ให้ดูได้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำมาหากิน เช่น ข่าวสารจากภาครัฐ ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ราคาสินค้าเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ข้อมูลการออม ข้อมูลผู้สูงอายุ ชั่วโมงเน็ตนี้จะล็อกไม่ให้เข้าไปเล่นเกม หรือดูเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์" รมว.คลัง กล่าว

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้กระทรวงการคลังได้เสนอสู่การพิจารณาของ ครม.ไปนานมากแล้ว แต่เพิ่งได้รับการอนุมัติ เข้าใจว่าที่นานเพราะทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใช้เวลาพิจารณานานหน่อย เนื่องจากคลังขอใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ทั้งนี้ กทปส.มีเงินที่เรียกเก็บจาก โอเปอเรเตอร์แต่ละรายอยู่ ก็ขอให้หักรายได้บางส่วนที่เรียกเก็บมาไปให้โครงการนี้ ซึ่ง กสทช.ก็จะมีรายได้ลดลงนิดหน่อย อย่าเข้าใจผิดว่ารัฐบาลนำเงินงบประมาณไปใช้ ซึ่งในระยะยาว เมื่อผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิจากโครงการ หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยสามารถจ่ายค่าบริการหรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจเองได้ตามกำลังซื้อหลังจาก สิ้นสุดมาตรการ