"แกร็บ"ขยายบริการเจาะกลุ่มผู้ใช้คนพิการโดยเฉพาะ

วันที่ 05 ธ.ค. 2561 เวลา 07:28 น.
"แกร็บ"ขยายบริการเจาะกลุ่มผู้ใช้คนพิการโดยเฉพาะ
แกร็บ เปิดตัวแกร็บแอสซิสท์ จับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ หวังสร้างความสะดวกในการเดินทาง ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม

นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า แกร็บร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนที่ทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เปิดตัวบริการแกร็บแอสซิสท์ (GrabAssist) ซึ่งเป็นบริการใหม่เพื่อให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ บริการใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางของคนพิการ ผู้บกพร่องทางสายตาและผู้สูงอายุให้ได้รับการเดินทางอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแกร็บที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละวัน โดยเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิในการเดินทางได้ด้วยความเท่าเทียม สะดวกและปลอดภัย และขณะเดียวกันช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

ขณะที่การเปิดตัวบริการแกร็บแอสซิสท์เป็นส่วนหนึ่งของงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อระลึกถึงวันคนพิการสากลขององค์การสหประชาชาติ ที่ตรงกับวันที่ 3 ธ.ค. ของทุกปี โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมไปถึงนโยบายที่ส่งเสริมให้คนพิการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้ เช่น การใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้

สำหรับนโยบายของแกร็บให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม และกำหนดให้การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล แกร็บได้ตอบรับและเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว

นายธรินทร์ กล่าวว่า ในส่วนของพาร์ตเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บจำนวนกว่า 60 ราย ได้เข้าร่วมการอบรมและฝึกทักษะ เพื่อการบริการให้กับคนพิการประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากทักษะเหล่านี้แล้วนั้นยังรวมถึงการจัดการกับเก้าอี้รถเข็น การพับเก็บรถเข็น อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคนพิการจากรถเข็น ตลอดจนความรู้ภาษามือ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เช่น ชื่อถนน จุดหมายปลายทางและค่าโดยสาร การต้อนรับผู้โดยสารที่พิการทางการมองเห็น รวมถึงการใช้บทสนทนาที่เหมาะสม

บทความแนะนำ