รมว.พลังงานยันกฟผ.ซื้อปาล์มมาผลิตไฟฟ้าไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้น

  • วันที่ 04 ธ.ค. 2561 เวลา 15:36 น.

รมว.พลังงานยันกฟผ.ซื้อปาล์มมาผลิตไฟฟ้าไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้น

รมว.พลังงานยืนยันกฟผ.ซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้าตามมติครม. ไม่ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การวางแผนและเตรียมการนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 160,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะใช้เงินในการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 2,880 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงสูงกว่าค่าไฟฟ้า 1,354 ล้านบาท แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน

ส่วนต่างดังกล่าวจะได้รับการชดเชยต้นทุนจากกระทรวงพาณิชย์ 525 ล้านบาท และอีก 829 ล้านบาท จะทำความตกลงกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณให้เป็นรายจ่ายเพื่อสังคม (PSA) ของ กฟผ. ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการนำไปคิดรวมกับค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) ของค่าไฟฟ้า จึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้า ไม่เป็นภาระต่อประชาชน

นายศิริ กล่าวว่า จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีพร้อมผู้บริหาร กฟผ. ในวันที่ 7-8 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือถึงเกษตรกรชาวสวนปาล์มโดยตรงตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยกรมการค้าภายในมีส่วนร่วมดำเนินการในการจัดซื้อ ณ จุดส่งมอบท่าเรือ โรงสกัด ลานเท ไปถึงเกษตรกร

ข่าวอื่นๆ