แนะธุรกิจโปร่งใสช่วยลดกังวลข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 04 ธ.ค. 2561 เวลา 10:30 น.
แนะธุรกิจโปร่งใสช่วยลดกังวลข้อมูลส่วนบุคคล
โพสต์ทูเดย์ - เคพีเอ็มจีเผยผู้บริโภคเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ยังไม่วางใจความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ชี้ธุรกิจต้องสร้างความเชื่อมั่น

นายฮูลิโอ เจ เฮอร์แนนเดซ ประธาน ฝ่ายปรึกษาธุรกิจลูกค้า เคพีเอ็มจีอินเตอร์ แนชั่นแนล เปิดเผยผลวิจัยโครงการ KPMG’s Global Consumer Insights และงานวิจัย Me, my life, my wallet 2018 พบว่าจากการวิจัยผู้บริโภค 2.5 หมื่นรายทั่วโลก พบว่า 3 ใน 4 ของผู้บริโภคยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับผลการวิจัยในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริโภค 47% กังวลมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว และมีความกังวลมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้บริโภค 24% ไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะยินยอม มากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนแลกกับประสบการณ์ลูกค้า และการนำเสนอสินค้าบริการที่เฉพาะเจาะจง

ด้านผลวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่นั้นมีความกังวลและห่วงเรื่องอาชญากรรมแอบอ้างข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน แต่มีแนวโน้มที่จะเห็นประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองมากกว่ากลุ่มอื่น

ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินยอมที่ใจให้ข้อมูลกับธุรกิจ โดย 51% ยังมีความเป็นห่วงเรื่องอาชญากรรมแอบอ้างข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนใหญ่หรือ 72%ไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย อีกทั้งกรณีศึกษาเพิ่มเติมยังพบว่า ผู้บริโภค 42% ได้ทำการปรับแก้การตั้งค้าสิทธิส่วนบุคคลในโซเชียลมีเดียในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจสามารถสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภคโดยการจัดการข้อมูลที่โปร่งใส อาทิ การเปิดเผยสาเหตุในการเก็บข้อมูลลูกค้า การแจกแจงรายละเอียดวิธีการปกป้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภค ต้องบอกความจริงว่าจะมีการขายหรือเปิดเผยข้อมูลผู้บริโภคให้บุคคลนอกองค์กรหรือไม่ และอย่าเอาเปรียบผู้บริโภค โดยควรชดเชยผู้บริโภคที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยังเล็งเห็นถึงมูลค่าของข้อมูลของพวกเขามากขึ้น โดยการวิจัยพบว่า 85% ของผู้บริโภคต้องการให้ธุรกิจปกป้องข้อมูลของพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องร้องขอ และ 77% ไม่เห็นด้วยกับการที่ธุรกิจขายข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ซึ่งธุรกิจที่ทำตามความต้องการในสองข้อนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจอื่นๆ

อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคยังให้ความน่าเชื่อถือธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพมากที่สุด หรือ 60% ตามด้วยธุรกิจด้านการธนาคาร 59% ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 54%