เซตซีโร่มูลค่าคลื่น5จี

วันที่ 04 ธ.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
เซตซีโร่มูลค่าคลื่น5จี
กสทช.ประกาศนโยบายปี 2562 เน้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5จี แก้วิกฤตทีวีดิจิทัล ขยายเวลาอุดหนุนค่าเช่าโครงข่าย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า นโยบายการทำงานของ กสทช. ในปี 2562 จะเน้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5จี โดยเร็วที่สุด โดยจะทบทวนการประเมินมูลค่าคลื่น (เซต ซีโร่โทรคมนาคม) ทบทวนเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูล สร้างแรงจูงใจให้กับเอกชนลงทุนพัฒนาระบบ 5จี และปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูล 5จี

ทั้งนี้ ได้แบ่งวิธีการอนุญาตเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ใบอนุญาตที่ใช้งานครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ  (Nation Wide) และใบอนุญาตแบบที่ ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด (Specific Area) เช่น ในเขตพื้นที่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจในยุค 5จี

นอกจากนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (Multiband) อาทิ คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 2600 เมกะเฮิรตซ์ คลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 26000 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 28000 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะเร่งจัดตั้งศูนย์ทดลอง ทดสอบ 5จี ในกรุงเทพมหานครที่สยาม สแควร์ เริ่มตั้งแต่ปี 2562-2563  นายฐากร กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลระยะยาว เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กสทช.จะขับเคลื่อนในปี 2562 โดยจะเร่งรัดปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ผู้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) สนับสนุนการดำเนินการของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในส่วนค่ามัสต์แคร์รี่จนถึงปี 2565 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 50% ให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลต่อเนื่อง จนถึงปี 2565 จากเดิมถึงปี 2562

"การเยียวยาทีวีดิจิทัลยังมีช่องทางช่วยเหลือในส่วนที่ทีวีดิจิทัลยังต้องชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตส่วนที่เหลืออีก 30% มูลค่าประมาณหมื่นกว่าล้าน โดยนำเงินจากการประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ มาช่วยเหลือได้อีก" นายฐากร กล่าว