หนี้สูง12.3ล้านล้าน ยอดผิดนัดชำระเพิ่ม

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 08:38 น.
หนี้สูง12.3ล้านล้าน ยอดผิดนัดชำระเพิ่ม
สภาพัฒน์ยันไม่พบสัญญาณเบี้ยวหนี้ โค้งสุดท้ายจ้างงานเพิ่มภาคผลิต ขยายตัวรอบ 3 ปี

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาส 3 หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัว 8.4% โดยยังไม่พบสัญญาณเบี้ยวหนี้

ขณะที่ยอดสินเชื่อผิดนัดชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคลมีมูลค่า 9,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% ขณะที่ยอดสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 7,200 ล้านบาท ลดลง 0.2% โดยหนี้ที่ไม่ก่อ ให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคในไตรมาส 3/2561 เพิ่มขึ้น 7.8% แต่ชะลอตัวจากไตรมาส 2 ที่เพิ่มขึ้น 10.3%

สำหรับหนี้สินครัวเรือนทั้งระบบข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2561 มีมูลค่ารวม 12.34 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% แต่เมื่อเทียบกับขนาดของจีดีพี อัตราส่วนลดลงจาก 77.7% ในไตรมาส 1/2561 มาอยู่ที่ 77.5%

ทั้งนี้ แนวโน้มการจ้างงานไตรมาส 3 ดีขึ้น อัตราการจ้างงานอยู่ที่ 1.7% เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1.9% นอกภาคเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ในภาคผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.6% สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยเฉพาะในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 10.7% โรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้น 3%