ดิจิทัลทักษะเฉพาะค่าจ้างแพง

วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 07:50 น.
ดิจิทัลทักษะเฉพาะค่าจ้างแพง
โรเบิร์ต วอลเทอร์ส แนะบริษัทไทยเร่งปรับกลยุทธ์สรรหาบุคลากร ดึงดูดแรงงานที่มีทักษะเฉพาะและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสูง

นายแกริต บุคกาต กรรมการผู้จัดการ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทยและเวียดนาม เปิดเผยว่า ผลจากการขยายตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย ทำให้บริษัทหลายแห่งต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านดิจิทัล ทั้งในเชิงการตลาดและไอที โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เติบโตสูง เช่น เอไอ บิ๊กดาต้า และซีเคียวริตี้ รวมถึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอื่นๆ และความสามารถในการทำอี-คอมเมิร์ซ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ได้

สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน โดยในปี 2562 คาดว่าจะมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญอย่างมาก เนื่องมาจากธุรกิจไทยมีการขยายตัวทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นปีแห่งการปฏิรูประบบดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ความต้องการบุคลากรทางด้านไอทียังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอีอีซี ทำให้เกิดการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาและการจัดการโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการเพิ่มเงินเดือนเพื่อเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสม และกระตุ้นให้บริษัทปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ดึงดูดมากยิ่งขึ้น

"การแข่งขันของผู้สมัครจะมีความ เข้มข้นสูง ควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้โดดเด่นผ่านแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มชื่อเสียงและดึงดูดผู้สมัครในตลาดงาน" นายบุคกาต กล่าว

ขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยหลักที่กำหนดความพึงพอใจในการทำงานในปี 2562 ได้แก่ ความสมดุลในชีวิตการทำงาน ค่าตอบแทน ผลตอบรับและการสนับสนุนจากผู้บริหาร ตลอดจนการฝึกอบรมและโอกาสต่างๆ ส่วนแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงานในปี 2562 คือความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทั้งการเพิ่มเงินเดือน สวัสดิการที่ดีขึ้น รวมไปถึงความสมดุลในชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นด้วย

ด้านอัตราเงินเดือน พบว่า ตำแหน่งฝ่ายสนับสนุนในองค์กรจะมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 15-20% และตำแหน่งฟรอนต์ออฟฟิศ รวมทั้งงานที่มีความสามารถทักษะเฉพาะด้าน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20-30%

ภาพประกอบข่าว