ผุดถนน7เส้นภาคเหนือตอนบน หวังยกระดับการเดินทางประชาชน

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 08:10 น.
ผุดถนน7เส้นภาคเหนือตอนบน หวังยกระดับการเดินทางประชาชน
สนข.ไฟเขียวลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาคเหนือตอนบนคลุม 4 จังหวัด เดินหน้าสร้างถนนเส้นใหม่

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรของรัฐบาลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางถนน จะใช้งบลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงระบบการขนส่งสินค้าเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ มีแผนลงทุนสร้างถนนของ 4 กลุ่มจังหวัด จ.เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน เริ่มจากโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ 7 โครงการ วงเงิน 8,600 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.118 บรรจบสาย ทล.1-ถนนทางหลวงชนบท 1063 ระยะทาง 46.5 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 4,050 ล้านบาท

2.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเชื่อม อ.ทอง จ.เชียงราย และ อ.จุน จ.พะเยา ระยะทาง 43 กม. วงเงิน 1,700 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปี 2564

3.โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมระหว่างประเทศช่วง ทล.101 ตอนน่าน-เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 34 กม. วงเงิน 1,340 ล้านบาท ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังด่านชายแดนห้วยโก๋น ก่อสร้างในปี 2563-2564

4.โครงการก่อสร้างแยกต่างระดับจุดตัด ทล.1-ทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา วงเงิน 600 ล้านบาท รองรับปริมาณจราจร 10,194 คัน/วัน

5.โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1-ทางหลวงชนบท 5023 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 3 กม. วงเงิน 265 ล้านบาท

6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าสู่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ระยะทาง 5 กม. วงเงิน 28 ล้านบาท จะเร่งสำรวจและออกแบบก่อนใช้งบกลางปีเพื่อก่อสร้างในปี 2562

7.โครงการก่อสร้างทางต่างระดับเข้าสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วงเงิน 600 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาถนนสายเดิมใช้วงเงิน 9,700 ล้านบาท ขณะที่การพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมต่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนยกระดับคุณภาพการขนส่งสินค้าของประเทศนั้น รัฐบาลมีแผนให้ สนข.ไปศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานี (Transit Oriented Development : TOD) ในพื้นที่ จ.พะเยา เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างไรก็ตาม สนข.จะไปจัดทำแผนแม่บทโลจิสติกส์เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-พะเยา-เชียงของด้วย