ปรับขึ้นค่าเอฟทีไฟฟ้าเล็กน้อยหน่วยละ4.30สต. งวดเดือนม.ค.-เม.ย.62

วันที่ 08 พ.ย. 2561 เวลา 12:17 น.
ปรับขึ้นค่าเอฟทีไฟฟ้าเล็กน้อยหน่วยละ4.30สต. งวดเดือนม.ค.-เม.ย.62
กกพ.มีมติปรับขึ้นค่าเอฟทีหน่วยละ 4.30 สต.ในงวดเดือนม.ค.-เม.ย.62 หลังต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) สำหรับงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.62 จำนวน -11.60 สตางค์/หน่วย เมื่อเทียบกับค่า Ft ที่เรียกเก็บในปัจจุบัน -15.90 สตางค์/หน่วย ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สตางค์/หน่วย ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง

จากการประกาศปรับเพิ่มค่า Ft ที่เรียกเก็บงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.62 มาที่ระดับ -11.60 สตางค์/หน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3.6396 บาท/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก 3.5966 บาท/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

"ถึงแม้ว่าปัจจัยต้นทุนของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ายังคงมีความผันผวนในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า ตามที่ กกพ. เองก็ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ในการประกาศค่า Ft ในรอบนี้ (ม.ค.-เม.ย.62) ยังคงต้องบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน สร้างความราบรื่นในการปรับตัวให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก"นางสาวนฤภัทร กล่าว

ทั้งนี้ การคาดการณ์ปัจจัยราคาเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.62 เทียบกับงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.61 ซึ่งประกอบด้วย ราคาก๊าซธรรมชาติ จาก 286.83 บาท/ล้านบีทียู มาเป็น 299.50 บาท/ล้านบีทียู เพิ่มขึ้น 12.67 บาท/ล้านบีทียู ,ราคาน้ำมันเตา จาก 15.69 บาท/ลิตร มาเป็น 16.86 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้น 1.17 บาท/ลิตร , ราคาน้ำมันดีเซล จาก 19.68 บาท/ลิตร มาเป็น 23.16 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้น 3.48 บาท/ลิตร , ราคาถ่านหินนำเข้า จาก 2,583.04 บาท/ตัน มาเป็น 2,697.40 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 114.36 บาท/ตัน และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ จาก 1.73 บาท/หน่วย มาเป็น 1.81 บาท/หน่วย เพิ่มขึ้น 0.08 บาท/หน่วย

หากพิจารณาปัจจัยราคาเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดมาคำนวณโดยที่ไม่มีการบริหารจัดการ จะส่งผลให้อัตราค่า Ft สำหรับการเรียกเก็บงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.62 เพิ่มขึ้นสูงถึง 24 สตางค์/หน่วย เมื่อเทียบกับค่า Ft ที่เรียกเก็บในปัจจุบัน -15.90 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้เรียกเก็บค่า Ft เพิ่มขึ้นเป็น 8.10 สตางค์/หน่วย และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน และเอื้อต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย