ระดมแก้ไข่ไก่เสนองบคชก.เร่งดันส่งออก

วันที่ 08 พ.ย. 2561 เวลา 08:19 น.
ระดมแก้ไข่ไก่เสนองบคชก.เร่งดันส่งออก
พาณิชย์เตรียมของบ คชก.อุ้มไข่ไก่ราคาตก หวังดันส่งออก 60 ล้านฟอง พร้อมกระจายผ่านธงฟ้า 10 ล้านฟอง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย และรายใหญ่ รวมทั้งผู้ส่งออกไข่ไก่ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ซึ่งราคารับซื้อไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.30 บาท/ฟอง ต่ำกว่าต้นทุนผลิตไข่ไก่อยู่ ที่ 2.80 บาท/ฟอง และบางพื้นที่ผู้เลี้ยงรายย่อยขายไข่ไก่ได้ต่ำกว่า 2 บาท/ฟอง เนื่องจากขณะนี้มีไข่ไก่ล้นตลาดถึง 60 ล้านฟอง หรือต้องใช้การบริโภค 2-3 วันถึงจะหมด และมีไข่ไก่ส่วนเกินออกใหม่ เข้ามาสมทบสต๊อกอีกวันละ 10 ล้านฟอง หรือมีไข่ไก่ออกสู่ตลาด 50 ล้านฟอง/วัน มากกว่าการบริโภค 40 ล้านฟอง/วัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดมาตรการ 3 แนวทาง คือ เสนอของบจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) หรืองบกลาง 15 ล้านบาท นำมาช่วยเหลือผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ผลักดันไข่ไก่ออกตลาดต่างประเทศ 60 ล้านฟอง ระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากนี้ จะของบ คชก.วงเงิน 130-140 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้เลี้ยงในการนำไข่ไก่ 60 ล้านฟองเก็บเข้าห้องเย็น เพื่อดึงไข่ไก่ออกจากระบบเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเงินส่วนนี้จะต้องนำกลับมาคืนรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้มาตรการและการผลักดันให้มีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายผลักดันไข่ไก่ 10 ล้านฟอง ขายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 4.5 หมื่นแห่ง และขายผ่านงานมหกรรมธงฟ้าอีก 20 จังหวัด