หวังเกษตรกรปลูกข้าวโพดตั้งเป้า2ล้านไร่

วันที่ 08 พ.ย. 2561 เวลา 08:04 น.
หวังเกษตรกรปลูกข้าวโพดตั้งเป้า2ล้านไร่
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา เฉียด 1 ล้านไร่ คาดครบตามเป้าหมายหลังเดินสายลงพื้นที่ชี้แจง

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา เป้าหมาย 2 ล้านไร่ โดยเปิดมาตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.-15 พ.ย. 2561 แต่เมื่อครบกำหนดปิดโครงการทางเกษตรกรยังสามารถ สมัครเข้ามาได้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมด จะต้องเริ่มปลูกก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2562 โดยล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 988,856 ไร่ จากเกษตรกรจำนวน 113,465 ราย โดยคาดว่าเกษตรกรจะเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้น หลังจากมีการลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียด นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองโฆษกกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า มีบริษัทในสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ แจ้งรับซื้อข้าวโพดอย่างน้อย 4 แห่ง คือ บริษัท บีอาร์เอฟ ฟีด (ไทยแลนด์)  บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร และบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย)  นอกจากนี้ มีเอกชนในพื้นที่รับซื้อ 8 แห่ง เข้าร่วม โครงการับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าในท้องถิ่นที่เป็นคู่ค้าเดิมของสหกรณ์และสมาคมการค้า เมล็ดพันธุ์จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ราคาพิเศษ