ประมูลคลื่นรอบหน้ามี.ค.ปี'62

วันที่ 08 พ.ย. 2561 เวลา 07:54 น.
ประมูลคลื่นรอบหน้ามี.ค.ปี'62
"ฐากร" เตรียมเสนอบอร์ดคณะอนุฯ ด้านโทรคมนาคมอนุมัติร่างหลักเกณฑ์การเรียกคืนคลื่นความถี่ คาดประมูลรอบใหม่ มี.ค.-เม.ย.ปี'62

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคม มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ คาดประกาศได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561

สำหรับการสู่กระบวนการในการเรียกคืนคลื่น กสทช.จะทำบทวิเคราะห์ถึงผล กระทบและประโยชน์ที่จะได้จากการเรียกคืนคลื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้บอร์ด กสทช.พิจารณา เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะจัดจ้างองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ กสทช.กำหนดไว้ในระเบียบเพื่อประเมินมูลค่าคลื่นที่เหมาะสม ก่อนเสนอต่อคณะทำงานในการเรียกคืนคลื่น

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.คาดการณ์ว่า การประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2562 โดยจะนำคลื่นย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์, 2600 เมกะเฮิรตซ์ 3400-3500 เมกะเฮิรตซ์ และ 26-28 กิกะเฮิรตซ์ มาประมูล

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังเป็นห่วง ในการเกิดเทคโนโลยี 5จี คือ เอกชนจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนและลงทุน ดังนั้น ก่อนการประมูลเกิดขึ้น กสทช.จะทบทวนหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่รวมถึงมูลค่าคลื่นให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยอาจจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จะมีการขยายเวลาออกไปให้มากขึ้น

นอกจากนี้ กสทช.อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใช้งานเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จากเดิมให้บริการ โทรคมนาคม