ครม.เลิกค่าธรรมเนียม "Visa On Arrival" กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

วันที่ 06 พ.ย. 2561 เวลา 17:34 น.
ครม.เลิกค่าธรรมเนียม "Visa On Arrival" กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงปีใหม่
ครม.อนุมัติยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม "Visa On Arrival" ชั่วคราวถึงสิ้นม.ค.62 หวังกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

นายพุทธิพงษ์ ปุณณะกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด้านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) จากเดิมที่ให้มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จำนวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 30 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เป็น ให้ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2562 เป็นเวลา 60 วัน

สำหรับนักท่องเที่ยว 21 ประเทศ ได้แก่ อันดอร์รา บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย ฟิจิ อินเดีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลดีฟส์ มอลตา มอริเชียส ปาปัวนิวกิเนีย โรมาเนีย ซานมาริโน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ยูเครน อุซเบกิสสถาน

เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจสอบข้อมูลสถิติผู้โดยสารที่มาขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด้านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในไทย และขอรับการตรวจลงตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ครม.จึงมีมติให้ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ 1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น และ 2. จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30