คลังสั่งรสก.เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 06 พ.ย. 2561 เวลา 07:54 น.
คลังสั่งรสก.เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ
คลังสั่งรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน เรียกเชื่อมั่นภาคเอกชน หลังยอดการเบิกจ่าย 9 เดือน ปี 2561 สูง 3.1 แสนล้าน ขยายตัว 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแลโดยตรงตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย 2561 มีจำนวน 3.1 แสนล้านบาท ขยายตัวสูงถึง 45% เมื่อเทียบกับผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และคิดเป็น 87% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

ทั้งนี้ แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. 2560-ก.ย. 2561 จำนวน 1.01 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 70% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค.ก.ย. 2561 จำนวน 2.27 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 98% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 และโครงการขยายระบบไฟฟ้า ระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคตของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบสายส่งจำหน่ายระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

นอกจากนี้ ได้เร่งรัดรัฐวิสาหกิจให้เบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบงบลงทุนที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง