หวั่นสินค้าจีนทะลักอาเซียน! สอท.ตั้งทีมศึกษาผลกระทบสงครามการค้า

  • วันที่ 05 พ.ย. 2561 เวลา 19:12 น.

หวั่นสินค้าจีนทะลักอาเซียน! สอท.ตั้งทีมศึกษาผลกระทบสงครามการค้า

ส.อ.ท.ตั้งทีมศึกษาผลกระทบสงครามการค้าโลก เจาะผลกระทบทางอ้อมสินค้าจีนทะลักเข้าอาเซียนกว่า 6,000 รายการจากมาตรการตอบโต้การค้า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบจากสงครามการค้าเป็นรายอุตสาหกรรม โดยพบว่ามีทั้งผลบวกและลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมและคาดว่าภาวะสงครามการค้ามีผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปี 2562 ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยต้องติดตามสถานการณ์เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด

สำหรับมาตรการที่ ส.อ.ท.เตรียมรองรับคือ โครงการเมด อิน ไทยแลนด์ ที่จะเสนอรัฐบาลให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและคนไทยใช้สินค้าไทย ประกอบกับไทยกำลังเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งในปี 2562 สิ่งที่เอกชนติดตามคือต้องการเห็นความสงบของบ้านเมือง รวมถึงแผนงานที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอีอีซีที่มีส่วนสำคัญกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ส.อ.ท.คาดว่าผลกระทบจะเป็นลบมากกว่าบวก หากสงครามการค้ายืดเยื้อ ส.อ.ท.จึงศึกษาผลกระทบที่ลงลึกรายอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม และเน้นผลกระทบทางอ้อม โดยเป็นห่วงกรณีสินค้าจีนไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ อาจทำให้สินค้าย้อนกลับมาลักษณะทุ่มตลาดมาอาเซียน ทั้งนี้ สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 2 ระลอก มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมสินค้า 6,000 รายการ ที่จะขึ้นภาษี 25% วันที่ 1 ม.ค. 2562 มีผลกระทบต่อการส่งออกไทยโดยตรง

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยแล้วในทางตรงและอาจมีผลทางอ้อมในตลาดอาเซียนที่ส่งต่อไปจีนลดลง

ข่าวอื่นๆ