เน็ตชายขอบเจอปมพื้นที่รอส่งมอบงาน

วันที่ 03 พ.ย. 2561 เวลา 10:09 น.
เน็ตชายขอบเจอปมพื้นที่รอส่งมอบงาน
กสทช.แจงเน็ตชายขอบ รอ 3 สัญญา ขาดส่งมอบเหตุเจออุปสรรค ภัยธรรมชาติ-เขตอนุรักษ์ ชะลอเข้าพื้นที่ติดตั้ง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการเน็ตชายขอบทั้งในส่วนของสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 5 สัญญา และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 5 สัญญาได้มีการส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ครบจำนวน 7 สัญญา ขณะที่อีก 3 สัญญายังติดปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ได้

ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากผลกระทบ ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม มีพายุ ถนนขาด เกิดความไม่สงบในพื้นที่ พื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน เขตอนุรักษ์ ฯลฯ

สำหรับโครงการที่ยังไม่สามารถเข้าไปติดตั้งได้ คือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ มี บริษัท ทีโอที เป็นคู่สัญญา ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ผลงานคิดเป็น 12% กลุ่มที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที เป็นคู่สัญญา ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ผลงานคิดเป็น 9% และโครงการส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ 1 ยังไม่ได้มีการส่งมอบงานในสัญญานี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อ กสทช. ตรวจรับมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนจะเปิดให้บริการจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงจุดกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการไว-ไฟฟรีในโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์บริการ USO Net) ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ