ดีแทครอจ่ายงวดแรกภายใน90วัน

วันที่ 01 พ.ย. 2561 เวลา 09:30 น.
ดีแทครอจ่ายงวดแรกภายใน90วัน
บอร์ด กสทช.รับรองผลชนะประมูลคลื่น 900 ของดีแทคเป็นทางการเริ่มนับถอยหลังชำระเงินงวดแรก 4,020 ล้าน ภายใน 90 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2561 ที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุดคลื่นความถี่ขนาด 2x5 เมกะเฮิรตซ์ อายุใบอนุญาต 15 ปี

ทั้งนี้ เคาะราคาการประมูลที่ 38,064 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย DTN ต้องชำระเงินค่าประมูลงวดแรกมูลค่า 4,020 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการรับรองผลการประมูลคือ วันที่ 31 ต.ค. 2561 จนถึงวันที่ 29 ม.ค. 2562

การชำระเงินค่าประมูลแบ่งออกเป็น 4 งวด งวดที่ 1 ชำระ 4,020 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงวดที่ 4 ชำระในส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยแต่ละงวดมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ยังมี มติอนุมัติให้สิทธิในการใช้คลื่นของบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม โอนไปยังบริษัทใหม่ที่ควบรวมตามกฎหมาย โดยสิทธิต่างๆ ที่โอนไป ไม่ขัดแย้ง กับมาตรา 46 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่กำหนด บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่จึงมีสิทธิในการใช้คลื่นดังกล่าว ตามผลของกฎหมาย ซึ่งสำนักงาน กสทช.จะมีหนังสือแจ้งตอบไปยังกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ต่อไป

สำหรับวันสิ้นสุดการคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ที่อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช.

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้กำหนดวันสิ้นสุดการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ซึ่งบริษัท ดีแทค ประสานงานเข้ามายังสำนักงาน กสทช.ว่า จะเข้ามาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ งวดแรกในวันที่ 19 พ.ย. 2561 นี้