ดีแทครอจ่ายงวดแรกภายใน90วัน

  • วันที่ 01 พ.ย. 2561 เวลา 09:30 น.

ดีแทครอจ่ายงวดแรกภายใน90วัน

บอร์ด กสทช.รับรองผลชนะประมูลคลื่น 900 ของดีแทคเป็นทางการเริ่มนับถอยหลังชำระเงินงวดแรก 4,020 ล้าน ภายใน 90 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2561 ที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุดคลื่นความถี่ขนาด 2x5 เมกะเฮิรตซ์ อายุใบอนุญาต 15 ปี

ทั้งนี้ เคาะราคาการประมูลที่ 38,064 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย DTN ต้องชำระเงินค่าประมูลงวดแรกมูลค่า 4,020 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการรับรองผลการประมูลคือ วันที่ 31 ต.ค. 2561 จนถึงวันที่ 29 ม.ค. 2562

การชำระเงินค่าประมูลแบ่งออกเป็น 4 งวด งวดที่ 1 ชำระ 4,020 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงวดที่ 4 ชำระในส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยแต่ละงวดมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ยังมี มติอนุมัติให้สิทธิในการใช้คลื่นของบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม โอนไปยังบริษัทใหม่ที่ควบรวมตามกฎหมาย โดยสิทธิต่างๆ ที่โอนไป ไม่ขัดแย้ง กับมาตรา 46 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่กำหนด บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่จึงมีสิทธิในการใช้คลื่นดังกล่าว ตามผลของกฎหมาย ซึ่งสำนักงาน กสทช.จะมีหนังสือแจ้งตอบไปยังกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ต่อไป

สำหรับวันสิ้นสุดการคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ที่อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช.

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้กำหนดวันสิ้นสุดการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ซึ่งบริษัท ดีแทค ประสานงานเข้ามายังสำนักงาน กสทช.ว่า จะเข้ามาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ งวดแรกในวันที่ 19 พ.ย. 2561 นี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ