ดีป้าทำเกณฑ์เมืองสมาร์ทซิตี้คาดเสร็จปีหน้า

วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 09:45 น.
ดีป้าทำเกณฑ์เมืองสมาร์ทซิตี้คาดเสร็จปีหน้า
ดีป้าเตรียมคลอด มาตรฐานสมาร์ทซิตี้ ซุ่มร่างหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 เพื่อวางทิศทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ให้ชัดเจนขึ้น

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าเตรียมการกำหนดมาตรฐานสมาร์ทซิตี้ ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ ระบบการอยู่อาศัยอัจฉริยะ และสมาร์ทพีเพิล โดยมาตรฐานสมาร์ทซิตี้ จะประเมินจากการมีแผนการออกแบบเมืองที่ชัดเจน การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลของเมือง การจัดทำข้อมูลเปิดของเมืองต่อยอดการใช้ประโยชน์ การมีโซลูชั่นแก้ไขปัญหาของเมือง การวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การร่วมมือกับเอกชนในเมือง โดยแผนการพัฒนาของแต่ละเมืองต้องสอดคล้องกับจุดแข็งของตนเอง

ทั้งนี้ มาตรฐานสมาร์ทซิตี้ คาดว่าจะร่างหลักเกณฑ์แล้วเสร็จในต้นปี 2562 และนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมกรรมการ สมาร์ทซิตี้ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หลังจากนั้นจะจัดส่งหลักเกณฑ์ให้แต่ละจังหวัด ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์เมืองสมาร์ทซิตี้ จะเป็นแนวทางสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ด้วย

สำหรับแผนงานดีป้าในปี 2562 เตรียมสานต่อโครงการเดิมและเริ่มต้นโครงการใหม่ โดยได้รับงบรวม 1,201 ล้านบาท