เร่งวางกรอบพลังงานทดแทน

วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 09:34 น.
เร่งวางกรอบพลังงานทดแทน
"ศิริ" เร่งเป้าหมายลดใช้พลังงานในอาเซียน พร้อมเตรียมชง กพช.เคาะพีดีพีใหม่ ธ.ค.นี้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ปี 2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministers on Energy Meetings-AMEM ครั้งที่ 37 จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปพิจารณาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของอาเซียนว่าจะมีทิศทางอย่างไรในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมเสนอในเวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนในการปรับเป้าหมายการลดใช้พลังงาน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ระยะแรกกำหนดเป้าหมายว่าปี 2563 จะมีการลดใช้พลังงาน 20% แต่ขณะนี้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยลดลงแล้วถึง 21.3% ส่วนระยะที่ 2 กำหนดลดใช้พลังงานปี 2568 ไว้ที่ 30%

"ปีหน้าจะมีการประชุมอาเซียนบวก 3 รวมจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าโลกจะใช้พลังงานน้อยลง แต่คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น ขณะเดียวกันจะใช้น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติน้อยลง ซึ่งไทยได้ส่งเสริมไว้ในแผนอย่างชัดเจนและเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน" นายศิริ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี) ที่คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้ในต้นปี 2562 โดยแผนพีดีพีใหม่จะคำนึงถึงสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น แต่จะพิจารณาสัดส่วนแต่ละชนิดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของพลังงานและราคาค่าไฟที่จะไม่กระทบกับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต