มทร.ธัญบุรี กวาดรางวัลระดับประเทศ – ระดับโลกในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Office

Sponsored Content
วันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 10:17 น.
มทร.ธัญบุรี กวาดรางวัลระดับประเทศ – ระดับโลกในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Office
 

สุดเจ๋ง ! นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มทร.ธัญบุรี กวาดรางวัลจากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 และการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2018 พร้อมคว้ารางวัลระดับโลก ในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 รายการ The 2018 Microsoft Office Specialist World Championship ณ ประเทศสหรัญอเมริกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคลคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

ในเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้แก่ นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลชมเชยชิงแชมป์ประเทศไทย และเกียรติบัตรเหรียญทอง MS Word 2016 และนายศิรวิชญ์ ไชยงค์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง MS Excel 2016 ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2561

นอกจากนี้ ในการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2018 นายศิรวิชญ์ ไชยงค์ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน และนายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ซึ่งได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา

"ล่าสุด นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของโลก นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวไทย จากการเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ในรายการ The 2018 Microsoft Office Specialist World Championship จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2561 ณ ประเทศสหรัญอเมริกา"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดี กับการได้รับรงวัลระดับโลกในครั้งนี้ พร้อมทั้งย้ำชัดว่า มทร.ธัญบุรี ยังคงมุ่งเน้นผลิต "บัณฑิตนักปฏิบัติ"เพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจในอนาคต ต้องมีความเข้มข้น และเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้มีทักษะทางด้านไอที สามารถนำไปใช้งานทางธุรกิจจริงได้ และถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาได้แสดงศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาทักษะเพื่อการแข่งขันทางด้านวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี กล่าวว่า "คณะบริหารธุรกิจได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตที่มีคุณภาพแห่งการเป็นผู้นำระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนนักศึกษาทุกสาขาวิชาให้มีการสอบ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate เพื่อเป็นมาตรฐานในการรับรองความรู้ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรนานาชาติ ถือเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูง เพื่อให้บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะและมีศักยภาพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 "TCAS 62"รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2561 สมัครได้ที่ www.tcas.rmutt.ac.th