ดีแทคคว้าคลื่น900 เคาะราคาประมูล 3.8 หมื่นล้าน

วันที่ 28 ต.ค. 2561 เวลา 11:23 น.
ดีแทคคว้าคลื่น900 เคาะราคาประมูล 3.8 หมื่นล้าน
ดีแทค คว้า คลื่น900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน5เมกะเฮิรตซ์ เคาะราคารวม38,064ล้านบาท

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่28 ต.ค.2561 เวลา9.45น. ได้เริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักงาน กสทช. และสิ้นสุดการประมูลในเวลา10.40น. ใช้เวลาการประมูลทั้งสิ้น 55นาที โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) เสนอราคาการประมูลสุดท้ายที่38,064ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลในคลื่นความถี่ย่าน900 เมกะเฮิรตซ์

ทั้งนี้การชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 4 งวด โดย งวดที่ 1 ชำระ 4,020 ล้านบาท งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท และงวดที่ 4 ชำระเงินค่าประมูลฯ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้หากผู้ชนะการประมูลไม่นำเงินมาชำระ สำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกัน 1,900 ล้านบาท รวมทั้งคิดค่าปรับเป็นเงิน 5,699 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำหรับเงื่อนไขการอนุญาตใช้คลื่นความถี่จะช่วยส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ ครอบคลุมประชากร 50% ใน 4 ปี และเพิ่มเป็น 80% ใน 8 ปี รวมถึงการการใช้งานอินเตอร์เน็ต 5 จี โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และการเชื่อมต่อต่างๆ โดยสำนักงานกสทช. ประเมินว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ต้องเดินหน้าต่อไป