หอการค้าไทยจับมือ'ซิสโก้'ลั่น2ปีนั่งผู้นำมหา'ลัยดิจิทัล

วันที่ 27 ต.ค. 2561 เวลา 06:59 น.
หอการค้าไทยจับมือ'ซิสโก้'ลั่น2ปีนั่งผู้นำมหา'ลัยดิจิทัล
มหาวิทยาลัยหอการค้า ผนึกซิสโก้ติดตั้ง Cistco Webex Board เสริมแกร่งการเรียนแบบไฮบริด หวังเป็นผู้นำมหาวิทยาลัยดิจิทัลเอเชียแปซิฟิก

นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จับมือร่วมกับซิสโก้ ติดตั้ง Cisco Webex Board เพื่อช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สายผ่านไวท์บอร์ด ใส่ความเห็นหรือคำอธิบายประกอบได้อย่างเรียลไทม์ เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนักศึกษามากกว่า 1.8 หมื่นคน มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน ใน 10 คณะ 3 วิทยาลัย จึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ทั้งนี้ การติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำของไทย เนื่องจากสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ดิจิทัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี เพราะมีการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานไร้สายที่ปลอดภัย และ Cisco Connected Mobile Experience (CMX) โดยประกอบด้วยแอ็คเซสพอยต์ 800 เครื่อง ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 1.5 หมื่นอุปกรณ์ จึงทำให้ทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยไม่มีปัญหาการใช้งาน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนาโมบายแอพ USpark สำหรับนักศึกษา โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cisco CMX ซึ่ง USpark จะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในลักษณะที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะส่งข้อความในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ รวมถึงหลักสูตรของนักศึกษา

ขณะเดียวกัน นักศึกษายังสามารถใช้แอพดังกล่าวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น เนื้อหาหลักสูตร บทเรียน งานวิจัย และสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ iPad Cisco Webex ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับงานธุรการ เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเรียนการสอน ตารางสอนสำหรับวิชาต่างๆ และจัดการระเบียนข้อมูลนักศึกษาจากส่วนกลางได้เป็นอย่างดี

"หลังมหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีของซิสโก้มาใช้ พบว่าคุณภาพการเรียนการสอนและผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น เห็นได้จากเกรดของนักศึกษาที่แต่เดิมมีสัดส่วนเกรดเอและบีเพียง 15-20% เท่านั้น แต่ปัจจุบันปรับเพิ่มเป็น 25% ซึ่งจากแนวโน้มที่ดีดังกล่าว คาดว่าภายใน 2 ปีนับจากนี้ มหาวิทยาลัยจะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างแน่นอน" นายปรเมศ กล่าว

ด้าน นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นสำหรับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีดังกล่าวนอกจากจะใช้กับสถาบันการศึกษาได้แล้ว ยังใช้ในธุรกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย