ไปรษณีย์ปรับโครงสร้างหวังเพิ่มราบได้1.5หมื่นล้าน

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 16:59 น.
ไปรษณีย์เตรีมปรับโครงสร้างแยกส่วนธุรกิจ หวังขยับรายได้ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ในฐานะประธานกรรมการสรรหา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า มีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างทางธุรกิจของไปรษณีย์ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น โดยจะมีการตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นมาดูแลใน 4 ธุรกิจ คือ การสื่อสาร การขนส่ง หรือ ลอจิสติกส์ บริการทางการเงิน และค้าปลีก เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น จากเดิมที่สายธุรกิจดังกล่าวถูกดูแลจากฝ่ายการตลาดเท่านั้น

การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้มากกว่าเดิม  จากที่ผ่านมา ปณท สามารถสร้างรายได้จาก 4 ธุรกิจเฉลี่ย 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยการสื่อสาร เช่น การส่งอีเอ็มเอส ส่งใบแจ้งหนี้ ยังเป็นรายได้หลัก มีสัดส่วนถึง 70-80 % จากรายได้รวมทั้งหมด ส่วนธุรกิจอื่นๆมีสัดส่วนประมาณ 7-9% เท่านั้น

ทั้งนี้ หากมองถึงแนวโน้มธุรกิจที่น่าจะสร้างรายได้ให้กับไปรษณีย์ ได้ในอนาคต คือ ลอจิสติกส์ ซึ่งจะเข้าไปขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการลดต้นทุนในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีธนาคารคนจน หรือ ไมโคร ไฟแนนซ์ ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มบริการทางการเงิน ที่จะเป็นธุรกิจอนาคตของไปรษณีย์ด้วย

เบื้องต้นตามแผนจะมีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาดูแลในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้จ้างบริษัท บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป   เป็นที่ปรึกษาทำการศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดตั้ง คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์น่าจะได้ข้อสรุป

“ที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประกาศมีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 1,000 แห่ง แต่ถ้าเทียบกับ ปณท มีสาขาอยู่ 1,200 แห่ง ซึ่งเข้าถึงและกระจายไปยังชนบทเข้าถึงกลุ่มรากหญ้าได้ดี เป็นจุดแข็งที่น่าสนใจ” นายสุชาติ กล่าว

ส่วนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่แทนนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ซึ่งจะหมดวาระในเดือน ม.ค.2554 นั้น คาดว่าเสร็จในเดือน ธ.ค.53  ซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่นั้นต้องมีความเข้าในในธุรกิจของไปรษณีย์โดยเฉพาะเรื่องธนาคาคนจน  โดยไม่มีธงว่าจะเลือกผู้สมัครคนในหรือคนนอก เพราะมองว่าถ้าเป็นคนในจะมีความเข้าใจในธุรกิจ ขณะที่คนนอกจะได้ความคิดใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาองค์กร

สำหรับคณะกรรมการสรรหา นั้นมี 5 คน คือ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นายประพันธ์ บุณยเกียรติ นายสุรพล สุประดิษฐ์  นายสุรสิทธิ์ อัศดามงคล และนายนายเริงณรงค์ อิสมาแอล ประธานสหภาพแรงงานไปรษณีย์