แซสโต50%ด้านวิเคราะห์สื่อสังคม

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 16:52 น.
แซส โต 50% ด้านการวิเคราะห์สื่อสังคม และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจ และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายไมเคิล ฮักสตรอม รองประธานฝ่ายบริหารประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง (EMEA) และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า บริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องการเป็นผู้นำทางธุรกิจ จึงจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร โทรคมนาคม และภาครัฐซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทด้านโทรคมนาคมรายใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียแปซิกฟิกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากทวิตเตอร์ (Twitter) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารชื่อเสียงทางออนไลน์ของบริษัทต่างๆ ที่ใช้ทวิตเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการทำการตลาด

นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นของประเทศต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับความต้องการในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิด มีแอพพลิเคชั่นจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (Customer Intelligence) นอกเหนือไปจากการแบ่งกลุ่มและมุมมองของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น บริษัทจึงต้องติดตามความต้องการที่มีจำนวนเพิ่มมาก เพื่อให้โซลูชั่นของแซสช่วยในการปรับใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม อันจะนำไปสู่ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้น ลดความซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และลดต้นทุนขณะที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

ตัวอย่างที่น่าสนใจของการใช้โซลูชั่นวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ Lotte.com ร้านค้าออนไลน์แห่งแรกในเกาหลีที่มีลูกค้าจำนวน 13 ล้านราย ได้เลือกใช้ SAS for Customer Experience Analytics เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด รวมทั้งจะเป็นเว็บไซต์แห่งแรกที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์ในเกาหลีอีกด้วย โดย Lotte.com ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อวัน 700,000 ถึง 1 ล้านรายนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ครอบคลุมและคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อค้นหา

ด้วยความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมของผู้บริโภค ในภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่งผลให้ยอดขายของแซสในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นถึง 50%  เนื่องจากองค์กรต่างๆ เลือกและนำโซลูชั่นของแซสไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดผลกำไรมากยิ่งขึ้น