กสทช. ไฟเขียว ดีแทค ไตรเน็ต ประมูลคลื่น900

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:27 น.
กสทช. ไฟเขียว ดีแทค ไตรเน็ต ประมูลคลื่น900
กสทช. ผ่านคุณสมบัติ ดีแทค ไตรเน็ต เข้าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ได้ นัดเคาะประมูลวันที่ 28 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 ตค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบผลการตรวจพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ตามข้อกำหนดในข้อ 7 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 890-895/ 935-940 MHz ทำให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลคลื่น 900 MHz ที่สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. นี้ เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน กสทช.

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะทำการประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2x5 MHz จำนวน 1 ชุดคลื่นความถี่ (คลื่นความถี่ 890-895/ 935-940 MHz) โดยมีราคาเริ่มต้นการประมูล 37,988,000,000 บาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 76,000,000 บาท โดยมีหลักประกันการประมูล 1,900,000,000 บาท แบ่งการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 4 งวด โดย งวดที่ 1 ชำระ 4,020,000,000 บาท งวดที่ 2 ชำระ 2,010,000,000 บาท งวดที่ 3 ชำระ 2,010,000,000 บาท และงวดที่ 4 ชำระเงินค่าประมูลฯ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้หากผู้ชนะการประมูลไม่นำเงินมาชำระ สำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกัน 1,900,000,000 บาท รวมทั้งคิดค่าปรับเป็นเงิน 5,699,000,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต