สั่งเร่งฟื้นกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:01 น.
สั่งเร่งฟื้นกองทุนหมู่บ้าน
"สุวพันธุ์" มอบ สทบ.เร่งประเมินศักยภาพ พร้อมจัดกลุ่มให้ชัด ก่อนให้นโยบายสนับสนุนเร่งยกระดับ

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย สทบ.ให้เร่งการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า 7.9 หมื่นแห่ง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยต้องการจัดกลุ่มกองทุนต่างๆ ให้เป็นคลัสเตอร์ เช่น คลัสเตอร์ด้านการเกษตรสหกรณ์ คลัสเตอร์ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในแต่กองทุนช่วยยกระดับให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแก้ไขปัญหากองทุน หมู่บ้านฯ ที่พบว่ามีศักยภาพต่ำกว่าเป้าหมายนั้น ขณะนี้ยังเหลือหมู่บ้านที่มีปัญหาด้านการดำเนินงานอยู่ 9,000 แห่ง โดย สทบ.ได้มีการคัดแยกออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มปัญหาขั้นวิกฤตต้องใช้วิธีแก้ไขและแผนระยะเร่งด่วน

2.กลุ่มที่จำเป็นต้องเข้าสู่การฟื้นฟูตามแผน ซึ่งตอนนี้มีจำนวนอยู่ใกล้เคียงกัน และคาดว่าในเร็วๆ นี้จะได้ข้อสรุปของการแก้ปัญหาทั้งหมด ซึ่งถ้ากองทุนใดสามารถแก้ปัญหาได้เสร็จสิ้น สทบ.จะมีการจัดสรรเงินเพิ่มทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ในระยะที่ 3 ที่คงค้างอยู่ได้ทันที

ก่อนหน้านี้ สทบ.ได้มีการจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้าน โดยได้อนุมัติการจัดสรรเงินเพิ่มทุนลงไปให้กองทุนหมู่บ้านแล้วรวม 12 ครั้ง โดยในช่วงปี 2555-2556 อนุมัติไปทั้งสิ้น 4 ครั้ง และช่วงปี 2558 ถึงปัจจุบันอีก 8 ครั้ง ยังเหลือกองทุนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการจัดสรรเงินอีกประมาณ 9,000 แห่ง ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีทั้งกลุ่มที่ยื่นขอเพิ่มทุนแล้วและได้มีการสอบทานความพร้อม และปรับปรุงพัฒนา เมื่อเดือน ส.ค.-ก.ย.ที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มที่เหลือยังไม่ขอยื่นเพิ่มทุนแต่อย่างใด ซึ่งในจำนวนนี้ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟื้นฟู และกองทุนไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อฟื้นฟูและพัฒนา

สำหรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ซึ่ง สทบ.ได้จัดสรรเงินกองทุนให้หมู่บ้านละ 3 แสนบาทนั้น ปัจจุบันสามารถโอนเงินลงไปถึงกองทุนต่างๆ ได้แล้วมากกว่า 50%

ทั้งนี้ ในเดือน ต.ค.นี้คาดว่าจะทยอยโอนเงินไปยังหมู่บ้านที่เสนอโครงการมาและผ่านการเห็นชอบประมาณได้เป็น 70-80% ตามเป้าหมายได้แน่นอน หลังจากนั้นจะรายงานผลการดำเนินโครงการให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ที่นายสุวพันธุ์เป็นประธานเพื่อรับทราบต่อไป