เอ็มเอ็มพีมั่นใจบริการห่อกระเป๋าในสนามบินโต25%

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 16:42 น.
เอ็มเอ็มพี มั่นใจบริการห่อกระเป๋าเดินทางนักท่องเที่ยวในสนามบินได้รับความนิยมสูง มั่นใจปีนี้โต 25%

นายเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการห่อกระเป๋าเดินทางให้นักท่องเที่ยวในสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ภายใต้ยี่ห้อ M Strech  เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้ร่วมมือกับ กับบริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ให้บริการดังกล่าว เพื่อรักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมากทำให้บริษัท ต้องเพิ่มเครื่องหีบห่ออย่างต่อเนื่องจนครบทุกประตูของอาคารผู้โดยสาร ระหว่างประเทศช่วงขาออก ทำให้รายได้จากบริการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก ปีแรกที่มีรายได้ 10 ล้านบาท มาจนถึงขณะนี้เป็น 50 ล้านบาท ในการให้บริการปีที่ 4 หรือมีอัตราเติบโตปีละ 25%

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนอีก 10 ล้านบาท ขยายการให้บริการดังกล่าวไปยังสนามบินนานาชาติทั่วประเทศภายในปี 2554 โดยขณะนี้  ได้ดำเนินการติดตั้งและทดลองให้บริการแล้วที่สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่

บริการ หีบห่อ M Stretch เป็นบริการที่ใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกใสบาง ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียว เมื่อนำมารัดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จำนวนหลายชั้น จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยจากการกระแทกและความชื้น บริการนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้โดยสารของสนามบินทั่วโลก

สำหรับค่าบริการ อยู่ที่  120 บาทต่อบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของสนามบินทั่วโลก ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อบรรจุภัณฑ์ โดยราคานี้เป็นราคาที่บริษัทฯ ได้กำหนดร่วมกับทอท.