เคลียร์ข้าวล็อตสุดท้าย สั่งอคส.-อตก.เช็กสต๊อกรัฐอีกรอบ หลังค้างอยู่1.86ล้านตัน

วันที่ 23 ต.ค. 2561 เวลา 09:20 น.
เคลียร์ข้าวล็อตสุดท้าย สั่งอคส.-อตก.เช็กสต๊อกรัฐอีกรอบ หลังค้างอยู่1.86ล้านตัน
นบข.คาดสรุปปิดบัญชีจำนำข้าวภายในปีนี้ ด้านการส่งออกข้าวไทยหวังทะลุ 10 ล้านตัน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้รับทราบความคืบหน้าการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล จากเดิมที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารงานในปี 2557 มีอยู่ 18.7 ล้านตัน

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาได้มีการระบายไปแล้ว 16.84 ล้านตัน ขณะนี้เหลืออยู่ 1.86 ล้านตัน ซึ่ง นบข.ได้มีข้อสั่งการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาด เพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ไปตรวจสอบสถานะและแยกกลุ่มข้าวที่เหลือทั้งหมดแล้วนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการระบายข้าวรับทราบภายในวันที่ 19 พ.ย.นี้ และ นำเสนอให้กับ นบข.เพื่อสั่งดำเนินการ ต่อไป

"การทำงานของคณะทำงานชุดต่างๆ เร่งรัดที่ให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนผลขาดทุนของโครงการนี้ จะมีจำนวนเท่าไรขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าว รวมถึงการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีรับจำนำข้าว นายกฯ ได้กำชับในที่ประชุม นบข. ตั้งแต่ครั้งก่อนให้เร่งดำเนินการให้ทันกับอายุความ" นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานการส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปีจนถึง วันที่ 2 ต.ค. 2561 ไทยส่งออกได้เป็นอันดับที่ 2 ที่ 7.71 ล้านตัน รองจาก อันดับ 1 คือ อินเดียที่ส่งออกได้ 9.21 ล้านตัน อันดับ 3 เวียดนามที่ 5.31 ล้านตัน อันดับ 4 ปากีสถาน 2.34 ล้านตัน และอันดับ 5 สหรัฐอเมริกา 2.41 ล้านตัน โดยเอกชนผู้ส่งออกข้าวได้ประเมินว่าการส่งออกข้าวปีนี้จะเกินเป้าหมาย 10 ล้านตัน เนื่องจากมียอดคำสั่งซื้อจากแอฟริกา ขณะที่ในเอเชียจะมีคำสั่งซื้อมากขึ้นจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ผลผลิตเสียหายจากภัยพิบัติ และคาดว่าจะสั่งข้าวจากไทยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับสถานการณ์การผลิตข้าวไทยปี 2561/2562 การเพาะปลูกรอบ ที่ 1 (ข้าวนาปี) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดเป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าว 58.21 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 25.41 ล้านตัน ขณะนี้มีการเพาะปลูกแล้ว 57.73 ล้านไร่ และคาดจะมีเกษตรกรปลูกข้าวทั้งสิ้น 59.23 ล้านไร่ คิดเป็น 101.75% และเก็บเกี่ยวแล้ว 8.42 ล้านไร่ ส่วนการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 (ข้าวนาปรัง) ได้ปรับเป้าหมายในการเพาะปลูกลดลงเหลือ 11.36 ล้านไร่ จากเป้าหมายเดิม 12.21 ล้านไร่ เนื่องจากมีโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวโดยสนับสนุนให้ปลูกพืชอื่นๆ ทดแทน

อย่างไรก็ตาม นบข.ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการชะลอขายข้าวเปลือกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีรับฝากข้าวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร โดยกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ตัน แบ่งเป็นส่วนของเกษตรกร 1,000 บาท และส่วนของสถาบันเกษตรกร 500 บาท โดย นบข.ได้กำหนดค่าใช้จ่ายที่สถาบันเกษตรกรจะคิดจากเกษตรกรที่นำข้าวไปจำนำยุ้งฉางอยู่ที่ประมาณ 418-625 บาท/ตัน ทำให้ค่าฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรจะได้รับประมาณ 375-582 บาท/ตัน ตามชนิดของข้าวเพื่อให้เป็นการกำหนดสัดส่วนเงินที่สถาบันเกษตรกรจะเรียกเก็บจากเกษตรกรได้

ภาพประกอบข่าว