ดึงญี่ปุ่นทดสอบ5จีเริ่มจริงปี'63

วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 07:31 น.
ดึงญี่ปุ่นทดสอบ5จีเริ่มจริงปี'63
กสทช.ร่วมลงนามเจตจำนงกับญี่ปุ่น พัฒนา 5จี เดินหน้าทดลองระบบตั้งเป้าเริ่มใช้ปี 2563

นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกัน หรือ LoI (Letter of Intent) ระหว่างสำนักงาน กสทช.และองค์กร The Fifth Generation Mobile Communication Promotion Forum (5GMF) แห่งประเทศญี่ปุ่น ว่า ความร่วมมือนี้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสาร 5จี ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมการแลกเปลี่ยน รูปแบบการประยุกต์ใช้งานรูปแบบใหม่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงประสบการณ์ในการทดสอบภาคสนามเพื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคก่อนการลงโครงข่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถนำมาพิจารณาปรับใช้กับประเทศไทยได้

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลมีเป้าหมายให้ประเทศใช้เทคโนโลยี 5จี ในปี 2563 ทำให้เราต้องเร่งเตรียมการเพราะเหลือเวลา ไม่มาก ประเด็นที่ต้องสรุป คือ การเลือกย่านความถี่ที่เหมาะสมในการนำมาใช้ ตลอดจนการคำนึงถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ด้วยว่าจะมีอุปกรณ์หรือแอพพลิเคชั่นเพียงพอ ที่จะมารองรับหรือไม่ รูปแบบอย่างไรที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนไทย

"ต้นปี 2562 กสทช.จะมีการทดลองระบบ 5จี เป็นการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ เพื่อสรุปผลว่าระบบ 5จี เหมาะสมกับคลื่นความถี่ช่วงไหนมากที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องสัมพันธ์กับผู้ผลิตอุปกรณ์ (Vender) ด้วย ซึ่งมีการพูดคุยเป็นระยะๆ โดย กสทช.ตั้งเป้าภายในปี 2563 ไทยจะเริ่มใช้งานระบบ 5จี ได้ จึงต้องวางกรอบระยะเวลาการพัฒนา 5จี ที่ชัดเจน" นายประเสริฐ กล่าว

ด้านนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนา 5จี กสทช.จะไม่ออกกฎเยอะ ไม่แทรกแซงมาก แต่จะดูแลเท่าที่จำเป็น โดยปี 2562 ไทยจะเริ่มนำคลื่นความถี่ที่คาดว่า จะนำมาใช้กับ 5จี กลับมาจัดสรรใหม่ จากนั้นจะนำไปทดสอบในสนามทดสอบให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2562 เพื่อตรวจสอบว่ามีการรบกวนสัญญาณหรือไม่ และมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้างที่จะนำไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม

สำหรับศูนย์ทดสอบ 5จี สำนักงานเสนอให้ปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร ที่สำนักงานใหญ่พหลโยธิน ซอย 8 ทำโครงการ NBTC FIRST โดยขณะนี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ยินดีที่จะนำอุปกรณ์เข้ามาทดสอบ โดยจะนำคลื่น 3500 เมกะเฮิรตซ์ และ 28000 เมกะเฮิรตซ์มาทดสอบ

ทาง กสทช.ต้องพิจารณาถึงการใช้ 5จี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน เพราะจะเกี่ยวข้องกับไอโอที (อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์) และบิ๊กดาต้าด้วย

บรรยายภาพ - ร่วมมือญี่ปุ่น : ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ซ้าย) พร้อมผู้บริหาร กสทช. เป็น สักขีพยานการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกัน ระหว่าง กสทช.กับองค์กร The Fifth Generation Mobile Communication Promotion Forum (5GMF) แห่งประเทศญี่ปุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต