ชงมะพร้าวขึ้นบัญชีควบคุม

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 07:40 น.
ชงมะพร้าวขึ้นบัญชีควบคุม
พาณิชย์ชง "สมคิด" 18 ต.ค. กำหนดมะพร้าวขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม แก้ปัญหาลักลอบนำเข้า เร่งของบ 525 ล้าน ส่งออกน้ำมันปาล์ม

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันที่ 18 ต.ค.นี้ กรมจะเสนอให้พิจารณากำหนดสินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ตามที่เกษตรกรเสนอ โดยจะกำหนดมาตรการให้ผู้ที่มีมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ไว้ในครอบครอง หากต้องการขนย้ายจะต้องขออนุญาตการขนย้ายก่อน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับตามมาตรา 37

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพืชน้ำมันฯ เห็นชอบ กรมจะเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาออกประกาศกำหนดเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดมาตรการขนย้าย โดยมาตรการนี้จะช่วยป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายต่อในประเทศ หรือแปรรูปได้ จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

"ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางส่วนลักลอบนำเข้ามะพร้าวมาจำหน่าย และแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำ หากนำเข้าบัญชีสินค้าควบคุมและออกมาตรการให้แจ้งก่อนการขนย้ายแล้ว จะช่วยควบคุมดูแลได้อีกทางหนึ่ง" นายวิชัย กล่าว

ขณะที่การแก้ไขปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำนั้น จะทำเรื่องเสนอขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 525 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับอนุมัติงบเร็วๆ นี้ เพื่อนำมาสนับสนุนค่าขนส่งให้กับผู้ส่งออกกิโลกรัมละ 1.75 บาท ตามมาตรการผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตัน หากได้รับการอนุมัติภายในเดือน ต.ค.นี้ ก็จะสามารถผลักดันการส่งออกได้ทันที คาดว่าจะทำให้ราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมจะนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันฯ วันที่ 18 ต.ค.นี้ ให้พิจารณา ส่วนจะมีการออกมาตรการหรือแก้ไขปัญหาตามที่เกษตรกรเรียกร้องหรือไม่อยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยข้อเรียกร้อง เช่น ชะลอการนำเข้ามะพร้าวผลเป็นเวลา 7 เดือน ตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) และศึกษาแนวทางการชะลอนำเข้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น

แก้ปาล์ม-วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน แถลงข่าวแก้ไขปัญหาราคาปาล์มนำมันตกต่ำ โดยจะผลักดันให้สำนักงบประมาณอนุมัติงบกลาง 525 ล้านบาท เพื่อผลักดันส่งออกนำมันปาล์มดิบออกนอกประเทศปริมาณ 3 แสนตัน พร้อมให้กระทรวงพลังงานเพิ่มปริมาณการใช้ บี20 คาดจะทำให้สต๊อกนำมันปาล์มดิบกลับสู่ระดับปกติ 2 แสนตัน ภายใน 3 เดือน