พณ.ขอ1.6พันล้านฟื้นธุรกิจ32จว.จมบาดาล

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 10:24 น.
พณ.ชงครม.1600ล้านบาทช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูอาชีพธุรกิจ32จังหวัดจมบาดาลย้ำดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ลบ 3 บ่ายนี้คุยสมาคมแฟรนไชส์
 
นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุมให้พิจารณาการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม 32 จังหวัด โดยจะขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์วงเงินสินเชื่อ 16000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับหลักเกณฑ์ ในการนำมาให้สินเชื่อกับผู้ประสบภัย ในโครงการเรนโบว์โปรเจ็ค สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจ โดยได้เปิดศูนย์ศึกษาฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจใน 32 จังหวัด เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะให้เอสเอ็มอีแบงค์ ได้อำนวยสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เอ็ม แอล อาร์ ลบ 3 เพร าะระหว่างที่ราษฎรประสบภัยน้ำท่วม ส่วนใหญ่จะขาดรายได้ทั้งระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม ดังนั้นโครงการเรนโบว์โปรเจกจึงเน้นการให้สินเชื่อและการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ ขายตรงเป็นต้น ซึ่งสามารถเริ่มอาชีพสร้างรายได้ได้ทันที ภายใน 2-3 วันเท่านั้น ตรงนี้เป็นอีก 1 มาตรการ ที่จะดำเนินการในการช่วยเหลือราษฎร
             
นายอลงกรณ์ กล่าวว่า จะมี 2 ช่องทาง 1.คือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในทุกจังหวัด โดยจะมีศูนย์ปรึกษาฟื้นฟูธุรกิจในการให้คำปรึกษาและประสานงาน รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 2.สายด่วนฮอตไลน์ 1570 ซึ่งสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการนี้ได้  สำหรับวงเงินจะขึ้นกับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงบ่ายวันนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะมีการประชุมกับสมาคมแฟนไชส์และขายตรง ซึ่งคุณสมบัติคือผู้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นภัยพิบัติ ส่วนเรื่องของวงเงินขึ้นอยู่กับแฟนไชส์ ส่วนใหญ่สามารถเริ่มต้นได้เลย คือเครื่องดื่ม อาหารและของว่าง ซึ่งจะง่ายเพราะรัฐบาลถือเป็นโครงการบัญชีสาธารณะ โดยรัฐจะดูอัตราเสี่ยง ความสี่ยง