ปตท.-บางจากปรับลดน้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์50สต.

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 15:21 น.
ปตท.-บางจากปรับลดน้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์50สต.
ปตท.-บางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 50 สตางค์ เว้น อี85 ลดลง 30 สตางค์ ดีเซลคงเดิม มีผล 13 ตค.

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก ในกลุ่มบริษัท ปตท. และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ อัตรา 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลดลง 30 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลยังคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 13 ต.ค.

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. และ บางจาก ในเขตกรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.95 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.68 บาท, E20 ลิตรละ 27.94 บาท, E85 อยู่ที่ลิตรละ 21.74บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 29.89 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)