หนุนปลดล็อกเปิดช่องหาเงินอุ้มสายการบิน

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 07:41 น.
หนุนปลดล็อกเปิดช่องหาเงินอุ้มสายการบิน
กบร.ไฟเขียวแก้กฎหมาย เปิดช่องตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องสายการบินแทนกู้เงินธนาคาร จ่ายตอบแทน 3-5%

นายจุฬา สุขมานพ  ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแก้กฎกระทรวงเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขการระดมทุนสำหรับสายการบินและผู้ประกอบการธุรกิจการบิน ให้สามารถดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อเปิดระดมทุนในประเทศได้

ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้สายการบินสามารถระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินได้ดีอีกทางหนึ่ง เช่น การระดมทุนเพื่อเปิดสายการบินใหม่รองรับตลาดการบินที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ซึ่งจะดีกว่าการกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เนื่องจากธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ขั้นต่ำ 5% ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถเสนอเงื่อนไขผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ในกรอบดังกล่าว 3-5%

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กองทุนตามกฎหมายหลักทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ามามีส่วนร่วมในสายการบินได้ง่ายขึ้น เนื่องจากแต่เดิมกองทุนมี ข้อจำกัดในการที่จะเข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในสายการบิน โดยหลังจากนี้จะกลับมาเสนอแนวทางแก้กฎหมายเข้าสู่ที่ประชุม กบร.ในเดือน พ.ย.นี้ก่อนเสนอเรื่องไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กบร.มีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับเรื่องนิรภัยการบินแห่งชาติ ที่จะมีการปรับนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยในเรื่องการบินให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ทั้งนี้แผนนิรภัยดังกล่าวเป็นแผนที่ไอเคโอบังคับให้ดำเนินการภายในปี 2565 แต่ประเทศไทยจะนำมาเริ่มใช้ก่อน

ทั้งนี้ จะครอบคลุมทั้งการจัดการเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดเป็นแผนแม่บทเรื่องความปลอดภัยทางด้านการบิน ซึ่งตามนโยบายดังกล่าวสายการบินจะต้องดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กรสายการบินเอง รวมถึง กพท.จะเข้าไปกำกับและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (เคพีไอ) เรื่องการบินว่าเกณฑ์มีอะไรบ้าง และเมื่อเกิดเหตุต้องมีการรายงาน ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษ