รื้อกองทุนอนุรักษ์ฯอุดช่องใช้จ่ายทุจริต

วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 07:55 น.
รื้อกองทุนอนุรักษ์ฯอุดช่องใช้จ่ายทุจริต
พลังงานเตรียมถก รื้อเกณฑ์พิจารณาเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานปี 2562 เร็วๆ นี้ เน้นความโปร่งใสสอดคล้องหลักการดำเนินงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจะประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ การอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม และต้องเพิ่มเติมในรายละเอียดอย่างไรบ้าง ขณะที่โครงการที่ขอใช้งบประมาณเพิ่มเติมของปี 2561 นั้นยังไม่ได้รับรายงานว่าจะมีการพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ โครงการที่ขอใช้งบประมาณเพิ่มเติมของปี 2561 ประกอบด้วย 3 โครงการ 1.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 2.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท และ 3.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งทุกโครงการมีความสำคัญ โดยเฉพาะโครงการ รพ.สต.เนื่องจากต้องรักษาผู้ป่วย และการดูแลรักษาประชาชนเป็นเรื่อง พื้นฐานที่สำคัญมาก

สำหรับโครงการไทยแลนด์ เอน เนอร์จี อวอร์ดส์นี้ จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 ปี เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยผลสำเร็จที่ผ่านมาคือมีผู้ที่ได้รับรางวัลในประเทศรวม 885 รางวัล และมีผู้ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับอาเซียน เอนเนอร์จี อวอร์ดส์ 188 รางวัล ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้เป็นเงิน 8,000 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม 1.3 ล้านตัน/ปี

บรรยายภาพ -  รางวัลพลังงาน : ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงานโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 ซึ่งจัดต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นปีที่ 20  โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศที่สนใจสามารถเข้าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561