เล็งกำหนดราคาขายมะพร้าว แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

วันที่ 08 ต.ค. 2561 เวลา 21:36 น.
เล็งกำหนดราคาขายมะพร้าว แก้ปัญหาราคาตกต่ำ
เกษตรฯ หารือพาณิชย์ เตรียมนำมะพร้าวขึ้นบัญชีสินค้าควบคุมกำหนดราคาขายแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีการหารือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ที่จะกำหนดให้สินค้ามะพร้าวอยู่ในบัญชีรายการสินค้าควบคุม เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาดูแลสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำในปัจจุบัน โดยมาตรการที่สามารถใช้กับสินค้ามะพร้าวเมื่อเข้ามาอยู่ในบัญชีควบคุม เช่น ต้องมีการขออนุญาตนำเข้าและแจ้งสต๊อก และกำหนดราคาขายมะพร้าวที่เหมาะสม เช่น ต้นทุนบวกกำไรไม่เกิน 30%

ทั้งนี้ ปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ เนื่องจากมีพบว่ามีการลักลอบนำเข้ามะพร้าวจำนวนมาก ส่งผลต่อผลผลิตมะพร้าวในประเทศที่เหลือเป็นจำนวนมาก แม้ว่าก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีมติชะลอการนำเข้ามะพร้าว มะพร้าวผล น้ำกะทิและมะพร้าวขาวแช่แข็งจากต่างประเทศ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ส.ค.-ต.ค. 2561 เป็นต้นไป แต่ยังไม่มีการใช้มาตรการดังกล่าว และเตรียมประเมินผลในเดือน ต.ค.อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ มีการหารือเรื่องปัญหามะพร้าวตกต่ำและการเตรียมชุมนุมเรียกร้องของเกษตรกรในภาคใต้ถึงปัญหาดังกล่าว โดยนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เตรียมรายละเอียด เพื่อชี้แจงรวมถึงตัวเลขการขอนำเข้ามะพร้าวตามกรอบองค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) ทำให้ต้องมีการกำหนดโควตานำเข้ามะพร้าว และจะมีการใช้มาตรการด้านสุขอนามัยพืชเพื่อปกป้องการนำเข้า

สำหรับข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ปี 2560 ไทยสามารถผลิตมะพร้าวผลได้ปริมาณ 8.32 แสนตัน ในขณะที่ความต้องการใช้มีปริมาณ 1.41 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประมาณ 5.79 แสนตัน โดยปี 2561 ไทยมีพื้นที่ปลูก 1.09 ล้านไร่ ต้นทุนประมาณ 3,000 บาท/ไร่ หรือ 4 บาท/ผล ล่าสุดราคามะพร้าวเหลือ 4 บาท/ผล