นัดถกเอกชนเคลียร์พื้นที่เน็ตชายขอบ

วันที่ 06 ต.ค. 2561 เวลา 08:27 น.
นัดถกเอกชนเคลียร์พื้นที่เน็ตชายขอบ
คณะกรรมการตรวจรับฯ เตรียมเชิญทรู แคท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ และทีโอที หารือ 11 ต.ค.เร่งแก้ปม ติดตั้งเน็ตชายขอบ

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างบริการ โครงการหมู่บ้านชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ซึ่งในวันที่ 11 ต.ค. 2561 จะเชิญผู้ประกอบการ จากกลุ่มบริษัททรู บริษัท กสท โทรคมนาคม (แคท) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น และบริษัท ทีโอที ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายขอบ เข้าหารือที่สำนักงาน กสทช. เพื่อหา ข้อสรุปการเข้าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตใน พื้นที่ทับซ้อน ตลอดจนติดตามความ คืบหน้าของการส่งมอบโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททรู แคท และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้ส่งมอบโครงการแล้ว กว่า 90% โดยส่วนที่เหลือติดปัญหาการเข้าพื้นที่ เนื่องจากเป็นเขตที่กฎหมายห้ามรุกล้ำ ซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้ประสานงานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เพื่อขอเข้าพื้นที่ดำเนินการติดตั้ง ซึ่งกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานกับโครงการเน็ตชายขอบโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ในการส่งมอบโครงการล่าช้าของทีโอที ทางคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในการจ้างบริการ โครงการหมู่บ้านชายขอบ ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ส่งหนังสือทวงถามไปยังทีโอที รวมถึงจัดทำหนังสือแจ้งจุดตรวจรับที่มีปัญหาให้กับทีโอที ซึ่งได้พบปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี อุปกรณ์ขึ้นสนิม โดยจุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่ทีโอทีส่งมอบประมาณ 10% คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ โครงการหมู่บ้านชายขอบได้ลง พื้นที่ตรวจสอบแล้ว 5% และส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอยู่หลายจุด

"เราจะรวบรวมข้อมูลที่คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงพื้นที่จุดตั้งอินเทอร์เน็ตของทีโอทีและพบปัญหา ซึ่งจะส่งหนังสือแจ้งให้ทีโอทีรับทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนพื้นที่ที่ทีโอที ยังไม่ได้ส่งมอบ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะจัดทำหนังสือทวงถามไปยังทีโอที" แหล่งข่าวเปิดเผย