รมว.เกษตรฯสั่งปรับรูปแบบรายงานสถานการณ์น้ำ เน้นให้คนเข้าใจง่าย

วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 22:06 น.
รมว.เกษตรฯสั่งปรับรูปแบบรายงานสถานการณ์น้ำ เน้นให้คนเข้าใจง่าย
รมว.เกษตรฯสั่งกรมชลประทาน-กรมฝนหลวงฯปรับรูปแบบการรายงานสถานการณ์น้ำ เน้นให้คนเห็นภาพ เข้าใจง่าย

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้กรมชลประทานและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปปรับรูปแบบในการรายงานสถานการณ์น้ำอย่างง่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้การรายงานให้ประชาชนรับทราบ ควรสามารถบอกประชาชนได้ว่า ในแต่ละอ่างมีปริมาณน้ำเท่าไหร่ ไม่ใช่บอกว่าแต่ละเขื่อนมีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ และกรณีของกรมฝนหลวง ฯให้แต่ละศูนย์รายงานว่า ได้มีการปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่และมีผลคือปริมาณฝนตกมากน้อยเท่าไหร่ และมีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเท่าไหร่

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าแต่ละพื้นที่จะมีน้ำหรับการบริโภค อุปโภค การทำการเกษตร หรือเพื่อกิจการอื่นเพียงพอหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือ ให้กรมชลประทานไปดูมีแหล่งน้ำธรรมชาติกี่แห่งมีปริมาณน้ำเท่าไหร่ และในแหล่งกักเก็บน้ำจากการก่อสร้าง ในปัจจุบันเหลือปริมาณน้ำเท่าไหร่ หากเกิดภาวะแห้งแล้ง จะเพียงพอหรือไม่พร้อมมาตรการแก้ไข โดยแยกเป็น 3 น้ำ คือ อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร

"การรายงานว่าน้ำในเขื่อนเหลือเท่าไหร่ยังรับน้ำได้อีก ไม่ต้องรายงานเพราะประชาชนอยากรู้ว่าจะมีน้ำพอใช้กี่เดือนและถึงเมื่อไหร่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและประหยัดการใช้น้ำไปด้วย นอกจากนี้การทำฝนหลวงซึ่งมีศูนย์ฝนหลวง 9 หน่วยทั่วประเทศ ให้รายงานด้วยว่าในทุกสัปดาห์ ขึ้นทำฝนกี่ครั้ง และปริมาณฝนจากการทำฝนหลวง ทำให้มีฝนตกเท่าไหร่พื้นที่ไหน"รมว.เกษตรฯกล่าว